Överväldigande stöd för Kuba i ILO. Förstärkt social trygghet i Kuba.

Foto: Ricardo López Hevia

Överväldigande stöd för Kuba i ILO, Internationella arbetsorganisationen

Kuba vald till medlem i Internationella arbetsorganisationens (ILO) administrativa råd.

Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla meddelade på fredagen via sitt konto på det sociala nätverket X att hans land omvalts som adjungerad medlem i Internationella arbetsorganisationens (ILO) styrelse. Utrikesministern betonade att den karibiska nationen var det land i Latinamerika och Karibien som fick störst stöd för denna utnämning, med 193 röster, vilket bör betraktas som ”ett erkännande av Kubas engagemang för arbetstagarnas och fackföreningarnas rättigheter”.

Rodriguez sade att som medlem av ILO:s verkställande organ kommer Kuba att delta aktivt i organisationens beslut och politik. Han betonade vidare att Kuba som medlem av ILO:s verkställande organ kommer att delta aktivt i organisationens beslut och politik under en treårsperiod och fungera som ett verkställande sekretariat som beslutar om organisationens politik, väljer generaldirektör och lägger fram program och budget för Internationella arbetskonferensen.

Redan 14 juni 2021 valdes Kuba till adjungerad medlem av ILO:s styrelse med 214 röster, i samband med den 109:e internationella arbetskonferensen.

Telesur 240608 (ZT)

Relecta Cuba miembro de consejo administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Arbetslagen och lagen om social trygghet uppdateras

Internationella arbetskonferensens 112:e session, som pågår i Genève fram till den 14 juni, syftar till att anta internationella normer rörande arbete.

Kuba håller på att uppdatera arbetslagen och lagen om social trygghet, vilket visar den kubanska statens engagemang för sina arbetstagares välfärd och utövande av deras rättigheter.

Detta sade Marta Elena Feitó Cabrera, minister för arbete och social trygghet, på sitt konto på X, när hon förmedlade ett utdrag av sina uttalanden under Internationella arbetskonferensen, ett evenemang som den nu hundra år gamla Internationella arbetsorganisationen (ILO) håller i juni varje år.

Denna 112:e session, pågår fram till den 14 juni och syftar till att anta internationella normer för arbete och är ett forum för diskussion om grundläggande sociala och arbetsrelaterade frågor.

 

Vid mötet omvaldes Kuba till suppleant i ILOs styrelse för perioden 2024-2027 med 193 röster, vilket var det högsta stödet i den regionala gruppen.

Kuba har varit medlem i ILOs styrelse under 14 mandatperioder sedan 1959, vilket visar på ett konstant engagemang för trepartsdialog och samarbete med ILOs organ, säger Kubas utrikesdepartement.

Som en av ILOs grundare 1919 har landet spelat en aktiv roll i organisationens arbete och främjat principen om trepartssamarbete och social dialog.

Claudia Thalía Suárez Fernández, Granma 240611 / cv

Se trabaja en la modificación del Código de Trabajo y de la Ley de Seguridad Social