Pågående statskupp i Peru

Castillo inte tillträtt
Collage: informateperu.pe

Högerkupp på gång i Peru

En månad har snart gått sedan Pedro Castillo vann presidentvalet i Peru. Valmyndigheten har fortfarande, efter dessa fyra veckor, inte utnämnt någon segrare. Presidenten skulle ha tillträtt 1 juli. Så har inte skett. Även om valmyndigheten står emot pressen, mutorna och hoten, är det långt ifrån säkert att Castillo kan tillträda. Högern agerar intensivt för att förhindra att folkviljan respekteras. 

Högern vägrar erkänna förlusten i presidentvalet i juni. Politikern och en av kandidaterna från 2016 års presidentval, Alfredo Barnechea, kräver bildandet av en ”civil-militär” allians för att förhindra en vänsterregering under Pedro Castillo.

Exkandidaten för partiet AP försäkrar att kampen mellan (den förlorande) Fujimori med stöd av högern å ena sidan och vänsterkandidaten Castillo å andra sidan ”inte är slut med ett utropande” av vänsterns Castillo från valmyndigheten JNE. ”Denna oäkta institution och dess utnämnande avslutar inte striden. Vi accepterar inte en värdelös president, vi kommer att strida och vi kommer inte att erkänna fusket”, säger Barnechea.

Castillos motkandidat, nyliberalen och korruptionsåtalade Keiko Fujimori, försäkrar att hon blivit offer för ”fusk”. Något som hon inte lyckats visa några bevis på. Inga internationella observatörer har hittat tecken på oegentligheter och EU, USA, Storbritannien och Kanada har samtliga uttryckt sitt förtroende för det peruanska valsystemet och att valen varit rena och justa.

Trots det säger Barnechea att motståndarna till Castillo kommer att bilda en ”stor övergångsregering för att genomföra nya allmänna val, utan fusk för att Peru ger inte upp inför kommunismen.” Han säger också att landets väpnade styrkor inte är ”kuppmakare” utan att de nu agerar ”som försvarare av de konstitutionella rättigheterna”. Det som en hänvisning till de uttalanden som tidigare höga militärer gjort mot Castillo. Här uppmanar de att de nuvarande befälhavarna ansluter sig till dem och stoppar Castillo.

Politikern försäkrar att det ”skapats en oövervinnerlig allians av civila och militärer” och han vänder sig ”särskilt” till ÖB, generalen Cesar Astudillo, för att denne ”ska informera sina officerare att Perus majoritet stöder dem.”

Och vidare: ”Jag vill säga till er att vi civila inte kommer att ge upp, vi kommer inte att överlämna Peru till terrorismen och denna allians gör det legitimt om det görs inom konstitutionen, med kongressens stöd, då kommer denna militär-civila allians föra Peru till 21-århundradet.”

Valmyndigheten JNE har fortfarande inte utropat Castillo som segrare efter valet 6 juni.

Olika källor 210702

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0