Petrocaribe fyller 13

Solidaritets- och samarbetsprojektet Petrocaribe har främjat integration, solidaritet och oavhängighet. Petrocaribe är ett samarbetsprojekt mellan Venezuela och Karibien som initierades av Venezuelas dåvarande president Hugo Chávez 2005. Petrocaribe är ett viktigt stöd för små länder i regionen för deras ekonomiska oberoende och för att kunna utveckla sina samhällen.

Petrocaribe är ett samarbete inom energiområdet. Det jämnar ut skillnaderna mellan länderna med olika tillgång till energiresurser genom ett fördelaktigt utbyte. Det handlar inte bara om olja, utan också naturgas, elektricitet, tekniskt samarbete, utbildning och utveckling av infrastrukturen för distribution av energi. Man arbetar också med alternativa energikällor som vind- och solkraft.

Länder som anslutit sig till Petrocaribe är Antigua och Barbuda, Bahamas, Belice, Kuba, Dominica, Haiti, Jamaica, San Vicente och Grenadinerna, Honduras, Nicaragua, Dominikanska Republiken, Surinam och Venezuela.

Projektet är av strategisk betydelse för Karibien. Bildandet och utvecklingen av Petrocaribe har givit ett exempel och stimulans för integrationen i regionen. De deltagande länderna får köpa venezolansk olja till fördelaktiga villkor. Fonder har bidragit till viktiga projekt inom infrastruktur och sociala program via ALBA-Caribe. De fördelaktiga villkoren innefattar ett lågt pris, lång betalningsperiod och låg ränta. En del av betalningen kan ske i varor och tjänster, istället för en penningtransaktion.

När USA:s förre utrikesminister Rex Tillerson reste runt i regionen i februari var ett av syftena att undergräva Petrocaribes roll. Det lyckades inte, vilket också visades av att länderna stod fast och inte gav efter för USA:s påtryckningar för att fördöma valen i Venezuela. Därmed fick inte USA de nödvändiga 24 rösterna i OAS för att inte erkänna valet.

Petrocaribe har ”nya planer för samarbeten, nya gemensamma mål och nya idéer”, sade Venezuelas utrikesminister nyligen.

Liberacion 180706