Resultaten i kommunalvalen innebär en ny realitet

Illustration: http://www.handsoffvenezuela.org/

Resultaten i de venezolanska kommunalvalen 10 december visar en ny realitet vad gäller oppositionen. Splittringen inom denna blir allt djupare mellan de extrema partier som bojkottade valen och de övriga. Detta har resulterat i att oppositionsblocket MUD i praktiken upplösts.

Organisationer som fram till mitten av 2017 var de viktigaste inom oppositionen, t.ex. Acción Democrática, AD, som blev det största oppositionspartiet efter att ha vunnit fyra av de fem guvernörsposter som oppositionen vann 15 oktober, försvann från den politiska scenen då de beslutade att bojkotta valen och förbjuda sina medlemmar att ställa upp 10 december. Samtidigt vann Copei, MAS och AP anhängare genom sitt deltagande.

I detta panorama förbjöd partierna PJ och VP, som tillsammans med AD och UNT dominerade oppositionsblocket MUD, sina medlemmar att ställa upp som kandidater till de 335 borgmästarposterna. De hade stöd för detta av de flesta av de mäktiga privata medierna. Efter beslutet att bojkotta så lämnade flera av dessa partiers aktivister sitt parti för att ställa upp i valen stödda av mindre regionala partier i sina respektive valkretsar.

Med ett deltagande på 47% och över nio miljoner röstande, så lyckades dessa mindre partier att vinna 27 borgmästarposter, medan regeringspartiet PSUV vann drygt 300.

Väljarna straffade de partier som förespråkar en internationell bojkott av deras eget land. Så kräver partiet PJ att europeiska länder ska införa sanktioner mot Venezuela och vägra sälja livsmedel och mediciner, för att framkalla en kris som ska motivera en utländsk intervention. Väljarna straffade också de partier som låg bakom de våldsamma kravallerna i våras som orsakade allvarliga störningar, stora materiella förluster och långt över 100 döda.

Resultat av valen:
• 335 borgmästare och en guvernör valdes
• 9 139 564 röstberättigade deltog
• De progressiva guvernörskandidaterna vann 21 av de 23 delstatshuvudstäderna, oppositionen 2
• De progressiva borgmästarkandidaterna vann i 308 kommuner, oppositionen 25 och övriga 2
• Seger för regeringen och chavisterna i 92 % av kommunerna, 7% gick till oppositionen och 1% till övriga
• Om valen 10 december skulle räknas som ett enda rikstäckande val skulle de progressiva, bolivarianska partierna  ha vunnit 70% och oppositionen 29% av de avlagda rösterna.
• Detta var det 24e valet sedan 1998

AVN 171212, 171211
/ZT