Silvio Rodriguez: ”Havanna – detta är ingen elegi”. Foton: Abel Padrón

Foto: Abel Padrón Padilla

Havanna – detta är ingen elegi

(Elegi kommer från grekiskans ἐλεγεία som betyder ”klagan”. Inom poesin och musiken brukar elegi förknippas med ett melankoliskt och vemodigt sörjande.)

Du påminner mig om drömmarnas äng

Muren som skiljer oss från havet, om det är natt

Du påminner mig om att sitta, om vissa känslor

Att man aldrig vet vad de bär på sina vingar

Om de är levande eller döda, om de är levande eller döda

Jag tar av mig ansiktet och viker det över byxorna

Om jag inte behöver säga ditt namn, om det är dolt för andra

Jag vill inte ha något uttryck

Mina ögon har oftast dina drömmar tryckta på sig, de skrattar

Du påminner mig om gatorna i gamla Havanna

Katedralen nedsänkt i sitt bad av kakel

Du påminner mig om saker, jag vet inte, om fönstren

Där nattsångarna brukade sjunga

Kärlek till Havanna, kärlek till Havanna

Detta är inte en elegi, inte heller en romans, inte heller en vers

Snarare en tacksägelse

För att du gav min längtan en anledning till en kyss

En blygsam krans i gryningen

Du påminner mig om en tonårings värld

En rädd halvpojke som tittar på folk

En ängel ifrågasatt, en dröm nedlagd

Förbannelsen, hädelsen av en kontinent

och lite död, och lite död.

Spanska originalet:

Tú me recuerdas el prado de los soñadores
El muro que nos separa del mar, si es de noche
Tú me recuerdas sentada, ciertos sentimientos
Qué nunca se sabe que traen en las alas
Si vivos o muertos, si vivos o muertos
Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón
Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde
No quiero expresión
Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños
Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja
La Catedral sumergida en su baño de tejas
Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas
Donde los cantores nocturnos cantaban
Amor a La Habana, amor a La Habana
Esto no es una elegí­a, ni es un romance, ni un verso
Más bien una acción de gracias
Por darle a mis ansias razón para un beso
Una modesta corona encontrada en la aurora
Tú me recuerdas el mundo de un adolescente
Un seminiño asustado, mirando a la gente
Un ángel interrogado, un sueño acostado
La maldición, la blasfemia de un continente
y un poco de muerte, y un poco de muerte.

Silvio Rodríguez. (maskinöversättning)

Samtliga foton: Abel Padrón Padilla

Cubadebate 240528 (ZT)

Esto no es una elegía

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!