Stor brand i oljecistern i Matanzas!

oljecistern brinner i Matanzas oljehamn
Foto: Héctor Naranjo/TV Yumurí

Stor brand i oljecistern i Matanzas!

Röken syns ända till Havanna, då vinden blåser från nordost, in mot land. Man arbetar för fullt, dels med att försöka släcka, men även kyla ner intilliggande cisterner för att förhindra spridning. Kuba har vädjat om internationell hjälp.

SENASTE NYTT (ca 21:00): På president Andrés Manuel López Obradors order förbereder sig specialiserad personal från Petróleos Mexicanos (Pemex) för att resa till Kuba för att hjälpa till att släcka den brand som orsakades av ett blixtnedslag i en bränsledepå i Matanzas.
TACK MEXIKO!
Höga källor i den federala regeringen försäkrade att det var president López Obrador själv som gav den omedelbara ordern.

Prensa Latina:
Situationen som orsakats av en oavsiktlig brand på en supertankerhamn i den västra provinsen Matanzas är fortfarande spänd idag och ansträngningar görs för att förhindra att branden sprider sig.  Två av anläggningens cisterner fattade eld efter att ett blixtnedslag utlöste branden. Området evakuerades och arbete pågår för att skapa områden för att förhindra att lågorna når kajområdet. Man försöker också rädda två cisterner i anslutning till det område som drabbats hårdast av branden. Tankbilar transporterar vatten och andra jord till platsen. Tidigare har helikoptrar släppt vatten på platsen.

En enorm rökpelare stiger upp från Matanzas supertankerhamn, vars pumpverksamhet avbröts, liksom mottagning och transport av bränsle i Matanzasbukten. Denna verksamhet, inklusive leverans av råolja till värmekraftverken, kommer att ske från hamnarna i Havanna (väster) och Cienfuegos, i öns södra och centrala del, beroende på fartygens djupgående.

President Miguel Díaz-Canel, som var på plats i Matanzas, sade att det kommer att ta tid att släcka branden. På Twitter meddelade presidenten också att den kubanska regeringen hade kontaktat vänländer med oljeexpertis och teknik för att söka samarbete. Hittills har 17 brandmän rapporterats saknade och 67 skadade personer behandlas på sjukhusen Faustino Pérez i Matanzas och Calixto García i Havanna, som är en nationell referenspunkt för behandling av brännskador. Situationen är svår, men vi kommer också att ta oss ur den”, skrev Díaz-Canel på Twitter.

Cubadebate:
Vid 19.00-tiden på fredagskvällen (kubansk tid – midnatt svensk tid) slog blixten ner i den 52:a cisternen för råolja vid Matanzas Supertankerhamn, vilket orsakade en brand, meddelade energi- och gruvministeriet på sitt Twitterkonto. ”Myndigheter, brandkåren, Minint och FAR är på plats. Förtroende för att situationen kommer att komma under kontroll”, sade partiets första sekreterare i provinsen, Susely Morfa González, på sitt Twitterkonto.

Enligt en rapport från nyhetsbyrån ACN var den drabbade cisternen, avsedd för inhemsk råolja, som drabbades av den elektriska urladdningen halvfull, dvs. 50 000 kubikmeter. Supertankerhamnen – som har åtta cisterner – har ett system med åskledare, men tydligen var urladdningen högre än vad den klarade av, förklarade Rigel Rodríguez Cubells, chef för den territoriella avdelningen för kommersialisering av brännbart material i Matanzas.

Brandmän från Mayabeque och Havanna stöder arbetet med att kontrollera branden. Ett regelbundet vattenflöde garanteras med hjälp av medel från provinsen, säger guvernören i Matanzas, Mario Sabines Lorenzo. Journalisten Eliane Táboas rapporterade från platsen att urladdningen fick tankens lock att flyga flera meter bort.  En rökplym är fortfarande synlig i staden Matanzas.

Granma:
President Díaz-Canel och kommunistpartiets provinsledning i Matanzas informerade att man saknar information om 17 personer som arbetade i närheten av cisternen. På grund av de höga temperaturerna inte har varit möjligt att ta sig till den plats där de befinner sig. Man ska inrätta en kommission som skulle ta hand om familjerna till de personer som saknas.

Släckningsarbetet kan ta en hel dag. Man har begärt hjälp och råd från länder med erfarenhet av oljesektorn.  Spaningsflygning planeras för att hitta den bästa strategin för att hantera denna stora brand, liksom åtgärder för att garantera att kraftverket Guiteras fungerar. Hamnen i Matanzas är inte i drift och fartyg flyttas till andra hamnar. Åtgärder måste förberedas så att återställningsarbetet kan påbörjas så snart branden är släckt.

Hälsominister José Angel Portal Miranda informerade att 67 personer behandlas på Faustino Pérez-sjukhuset. Av dessa är tre kritiska, tre mycket allvarliga, 12 allvarliga, 20 mindre allvarliga och 29 lätt skadade. Sju av de skadade kommer att evakueras till Havanna. Provinsen har förstärkts med sex räddningsbilar och de nödvändiga resurserna finns tillgängliga för att hjälpa de skadade. Dessutom har ett antal bäddar skapats på centra i andra provinser om antalet skadade skulle öka.  Vikten av att säkerställa evakuering av närliggande befolkningar betonades.

Vid mötet deltog förutom president Díaz-Canel även Roberto Morales Ojeda från centralkommittén och premiärminister Manuel Marrero Cruz. De insisterade på att de skadade och deras familjer skulle uppmärksammas och att man skulle skapa maximal vårdnivå, bland annat med hjälp av psykologer.

220806
(Ref: C. Vaple)