USA ljuger om export av läkemedel till Kuba

USA ljuger om export av läkemedel till Kuba

USAs påstådda frihet att tillåta Kuba att köpa läkemedel där är en lögn. Det är också falskt att Kuba kan köpa från dotterbolag till USA-företag i tredje länder.

Lagen om reform av handelssanktioner och främjande av export (TSRA) från 2000 skrevs för att göra alla transaktioner praktiskt taget omöjliga. Exempelvis så krävs särskilda licenser från Bureau of Industry and Security vid handelsdepartementet, med extremt stränga förfaranden, som så gott som alltid avskräcker leverantörer och får dem att backa ur.

Den myndighet som utfärdar licensen kräver en garanti för att, genom inspektion, kunna bevisa destinationen för det som exporteras och att, bland andra krav, säkerställa att det inte används i bioteknikindustrin.

För att uppfylla ovanstående krav kan USAs president begära inspektion av ”exporten” in situ (på plats) för att kontrollera de syften för vilka den utformades (endast för det kubanska folkets bruk och nytta), absurt och ogenomförbart.

Eftersom USAs utrikesdepartement betecknar Kubas regering som en statlig sponsor av terrorism är licensens giltighetstid ett år. Knappast någon är villig att ansöka om ett tillstånd att sälja eller idka handel för bara ett år.

Fartyg som transporterar godkända läkemedel eller medicinsk utrustning får anlöpa USAs hamnar, förutsatt att de inte har transporterat icke licensierad last eller personer till eller från Kuba och förutsatt att de inte transporterar otillåtna varor. De får heller inte ha med kubanska varor på återresan utan seglar tomma.

Även om Kuba är villigt att köpa läkemedel eller medicinsk utrustning på den geografiskt sett närmaste marknaden är det så gott som omöjligt att någon i USA skulle vara villig att underkasta sig alla dessa villkor för att sälja till vårt land.

30 000 kubanska läkare räddar miljontals liv runt om i världen.

Har du någon gång frågat dig: tänk dig det utan blockad?

Nej till blockad, Ja till solidaritet. 

@BrunoRguezP Twitter 230724