USA, sanktioner och blockad

USA, sanktioner och blockad

Sedan 1900-talet har härskotarna i USA använt sig av sanktioner mot länder som de inte gillar. De bryter därmed m FN-stadgan och olika avtal som reglerar internationella relationer.

Som ägare och härskare över världen vill de pressa och påverka uppförandet hos dem som inte accepterar deras påbud och vägrar underordna sig deras diktat. USA har byggt upp ett helt system som straffar enskilda individer, legala enheter, andra regeringar och internationella organisationer för att påminna alla om vad de kan utsättas för om de inte lyder.

Denna olagliga diplomati av tvång genomförs av Office of Foreign Assets Control, OFAC, en del av Finansdepartementet som finansierar en stor del av sin stora budget genom att straffa de länder, organisationer och människor som finns på deras svarta listor.

Sedan 1962, det officiella datumet när det ekonomiska, kommersiella och finansiella kriget mot Kuba inleddes, har OFAC haft till uppgift att genomdriva sanktioner som USA:s regering inför mot andra stater.

För att rättfärdiga sanktioner mot de som inte lyder under USA:s lagar så hittar det på förevändningar. Det kan vara allt ifrån spridning av massförstörelsevapen, mänskliga rättigheter, cybersäkerhet, stöd till terrorism mm. Det när världen mycket väl vet att det är USA som är den störste tillverkaren av dessa vapen, att det använder IT för att spionera och skada, att de stöder internationell terrorism och att det har världens största knarkmarknad. 

Listan på terroristorganisationer som skapats och tränats av CIA för att agera mot Kuba är lång. Här finns Alpha 66, CORU och många andra som utfört terroristaktioner, mord på kubanska medborgare och mordförsök på Kubas ledare. Allt tillstyrkt på högsta regeringsnivå i USA.

Här finns också Iran-Contraskandalen i USA:s smutsiga krig för att störta Sandinstregeringen i Nicaragua på 1980-talet; skapandet och finansieringen av kontrarevolutionära organisationer i Kuba, Nicaragua, Angola, Venezuela, Syrien, Jemen och dussintals andra länder, är obestridliga bevis på USA:s stöd till statsterrorism. 

Washington tillerkänner sig rätten att sanktionera andra och får skamligt nog med sig sina europeiska allierade som lyder chefen som lydiga får.

Sanktioner är det huvudsakliga vapnet som USA använder för att bryta armen av de som inte knäfaller för det. Med mandat att genomdriva sanktionerna har OFAC utsett en grupp specialister för att kontrollera de finansiella transaktioner som länder på deras svarta lista gör, frysa deras tillgångar och förhindra alla förhandlingar. Allt för att kväva de sanktionerade länderna.

De vanliga sanktionerna förbjuder import, export, finansiering eller kommersialisering av produkter och tjänster; varje typ av transaktion mellan det sanktionerade landet och USA (om inte OFAC gett auktorisation). Bland de länder som drabbas är Iran, Nordkorea och Kuba då dessa inte accepterar USA:s påtryckningar.

När det gäller specifika sanktioner innefattar de inte ett allmänt förbud. De begränsar bara vissa operationer med ett land. I denna grupp finns Venezuela och Nicaragua som båda förbjuds att handla med olja från vissa länder, göra transaktioner för att finansiera enheter eller medborgare i USA. Det gäller särskilt sådana med anknytning till Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. Det visar det kriminella i dessa åtgärder som syftar till att strypa deras ekonomier och skapa missnöje som är tänkt att riktas mot de styrande för de svårigheter som sanktionerna orsakar.

Denna grupp sanktionerar också människor som bidrar till, eller tar emot varor eller tjänster, som gynnar de folk vars varor blockeras av USA och vars invånare är förbjudna att resa in i landet.

Kuba är ett exempel på grymheten som det drabbas av för att det försvarar sin självständighet och ett socialistiskt system som stått emot 62 år av de mest fruktansvärda och permanenta sanktioner. Det är historiens längsta ekonomiska krig. Trots att så gott som alla länder i världen fördömer blockaden så stärker USA systematiskt straffåtgärderna och hyser drömmen om att döda en hel befolkning genom hunger och sjukdom. Men befolkningen står stoiskt emot denna inhumana politik.

Trots att Obama använde sig av ”den gode grannen”-politik och upprättade diplomatiska relationer, så utfärdades mellan 2009 och 2016 böter till 52 utländska banker för att ha brutit mot sanktionerna som USA infört. Böterna hamnade på över 14 miljarder dollar.

Den kubanska regeringen har visat information om att från januari 2009 till juni 2014 hade Barack Obama-administrationen tvingat 36 nordamerikanska och andra företag att betala närmare 2,6 miljarder dollar för att ha haft med Kuba eller andra sanktionerade länder att göra.

På senare år har också Ryssland och Kina fått lida av USA:s sanktioner. Dessa sanktioner försöker undergräva ländernas ekonomiska utveckling och undvika konkurrens med olika förevändningar, samtliga av politisk natur. Det var demokraten Obama som skärpte dessa åtgärder vilket han också gjorde mot Venezuela genom att 2014 införa omfattande sanktioner och frysa venezolanska tillgångar och vägra visum till myndighetspersoner som anklagades för ”kränkningar av mänskliga rättigheter.”

Ett år senare utfärdade Obama i en exekutiv order ett ”nationellt nödläge” på grund av ”den exceptionella risk” som Venezuela sades utgöra mot USA. Ett nödläge som fortfarande gäller.

USA skärpte nyligen sitt sanktionskrig genom att inkludera 34 företag som har band med Kina, Iran och Ryssland. När det gäller Kina gick det från 31 till 59 företag som anklagas för att stödja kinesisk militär och säkerhetsapparat.

Frustrerad över att inte kunna tvinga ner Kina på knä har Bidenadministrationen föreslagit sina allierade att bojkotta vinterolympiaden nästa år i Beijing. Något som stöds av brittiska parlamentet.

Kalla kriget lever med större styrka än någonsin. Det framkallar en konfrontation som påverkar miljontals människor, inklusive de i USA. På grund av det enkla faktum att stormakten inte erkänner andra länders rätt till att välja sitt eget öde.

Som José Martí sa: ”Att höja huvudet är mycket vackrare än att böja ner det”.

Cuba Support Group, Ireland 211130

United States governs only with sanctions

SISTA DAGARNA I KANYLKAMPANJEN –

”1 MILJON KANYLER TILL KUBA!”

VI HAR NÅTT MÅLET  – NU GÄLLER DET HUR MYCKET VI KAN ÖVERTRÄFFA DET FRAM TILL NYÅR

Kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba!”, är ett stöd till Kubas vaccinationsarbete i, och utanför, Kuba.

Kubas vaccination av sin befolkning är ett slag mot USA:s förlamande blockad som försöker tvinga kubanerna ner på knä genom svält och desperation.

GE ETT BIDRAG! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0