USA UT UR GUANTANAMO

USA:s militärbas på Kuba
Människor i vårt land reagerar med förvåning när de får reda på att USA har en stor militärbas på Kuba. Hur kan Kuba tillåta detta, frågar man sig. Svaret är att Kuba tillåter det inte. Basen ligger på mark som USA ockuperat sedan 1903, i strid mot Kubas folkvilja, och den har utnyttjats efter revolutionens seger 1959 som en utpost i USA:s ständiga fientligheter mot Kuba.

Fram till år 2002 var det tämligen okänt att Guantánamobasen överhuvudtaget existerade. Men efter att USA inledde sitt anfallskrig mot Afghanistan år 2001 och mot Irak år 2003 har Guantánamobasen inrymt ett stort läger för fångar som USA påstod vara skyldiga till terrorism. Basen nämndes därmed ofta i media. Bilder på rättslösa rödklädda fångar publicerades, och basens existens blev allmänt känd i världen och i Sverige, inte minst eftersom också en svensk medborgare hölls fången där.

Kubas regering har gång på gång krävt att USA ska utrymma basen. Efter det att fånglägret inrättades riktade Kuba också skarpa protester mot de vidriga förhållanden och den tortyr som utövades mot “de olagliga stridande” som USA kallar sina rättslösa krigsfångar på basen.

USA har militärbaser i många länder, men valde just Guantánamo på Kuba för sina krigsfångar. Enligt dåvarande försvarsminister Donald Rumsfeld var detta val det “minst dåliga”. I USA skulle det strida mot den egna lagstiftningen, och i vilket annat land som helst skulle ett sådant fångläger leda till protester från både regering och folk. Men till Guantánamobasen når inga protester eller nyfikna journalister fram. Den ligger på kubanskt territorium, över vilket Kubas lagar formellt ska råda. Och även om USA ockuperar Guantánamobasens ca 118 kvadratkilometer, så råder inte USA:s lagstiftning där. Det blir laglöst land, som hittat för brott mot krigets lagar och förbudet mot att hålla fångar utan rättegång och utsätta dem för tortyr.
Ladda ner pdf-fil med information om Guantánamobasen!