Peru_kommunism

Peru_kommunism

På stora anslagstavlor varnas: ”Försvara ditt arbete och din frihet. Nej till kommunismen”. Foto: La República