Peru_kommunism

Peru_kommunism

På stora anslagstavlor varnas för kommunist: ”Försvara ditt arbete och din frihet. Nej till kommunismen”.