61 år av värdighet och kamp!

61 år av kamp och värdighet!

61 år. Inte en dag av fred.

Inte en dag utan att USA-imperialismen försökt sopa bort det socialistiska exemplet Kuba från kartan.

USA:s presidenter har kommit och gått. Det revolutionära Kuba är kvar!

Svensk-Kubanska Föreningen hyllar det fria, socialistiska och revolutionära Kuba!