ALBA-TCPs XVI:e toppmöte för ett enat Latinamerika

Kubas president Miguel Diaz-Canel inviger toppmötet. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

I fredags invigdes ALBA-TCP:s XVI:e toppmöte. Ledare från Venezuela, Kuba, Bolivia, Nicaragua och sex karibiska ö-nationer samlades till ett ALBA-mötet. ALBA är den solidariska samarbetsorganisation som bildades på initiativ av Fidel Castro och Hugo Chávez. Samtalen handlar om utökat regionalt samarbete, samtidigt som man förkastar USA:s inblandning och Monroedoktrinen.

Ecuadors nya regering lämnade ALBA-samarbetet i augusti och lierar sig åter med USA och dess bundsförvanter.

Mötet i Havanna invigdes av värdnationens president Miguel Diaz-Canel. En vital punkt i samtalen är nödvändigheten av att bevara Latinamerika och Karibien som en fredszon. Detta inför attacker från USA och dess allierade i området, som visat sig i destabiliseringsförsöken av demokratiskt valda regeringar som i Nicaragua och Venezuela; i avståndstagande och brott mot de miljöavtal som ingåtts till förmån för de multinationella storföretagen; i konstruktionen av en mur för att separera USA från Latinamerika och Karibien.

Nicolas Maduro deklarerade när han anlände: ”Här är ALBA, fullt levande, upprätt och i arbete, i tanke på Bolivars och Martís fanor”.

Några av ALBA-TCP:s resultat:

·        Tre länder i Amerika har deklarerats ”Områden fria från analfabetism”. Nämligen Venezuela 2005, Bolivia 2008 och Nicaragua 2009. (Kuba var först och redan något år efter revolutionen 1959 var landet befriat från analfabetismens gissel).

·        ”Operation Mirakel” har gratis återgett synen till fler än 5 miljoner människor. Dessutom har det genomförts drygt 27 miljoner ögonkonsultationer och 41 miljoner glasögon har delats ut. Programmet har främst gynnat fattiga som aldrig tidigare fått vård för sina synproblem.

·        Som en del av en omfattande studie av förekomsten av funktionshindrade har fler än en miljon personer identifierats som varit utan stöd i sex av ALBA-länderna. Det har delats ut ungefär lika många tekniska hjälpmedel, som proteser. Fler än två miljoner konsultationer och undersökningar har genomförts.

·        Över två tusen ungdomar från Latinamerika, Karibien och Afrika har fått utbildning till läkare vid Latinamerikanska Hälsohögskolan, med utbildningscentra i Kuba och Venezuela.

·        Fyra upplagor av de idrottsliga ALBA-spelen har genomförts med deltagande av 10 000 idrottsutövare från 31 länder.

·        Efter jordbävningen i januari 2010 i Haiti godkände ALBA-länderna en plan och bidrog till återuppbyggnaden och utvecklingen av detta karibiska broderland inom områden som hälsovård, finanser, energi, jordbruk, livsmedelssäkerhet, utbildning, byggverksamhet, säkerhet, transporter och logistik.

·        ALBA har föreslagit skapandet av Oberoende och Självständig Ekonomisk Solidaritet genom handelsavtalet mellan folken, SUCRE (en digital valuta) och ALBA-banken.

·        ALBA-länderna har bestämt stått upp i försvaret av Kuba och fördömandet av den folkrättsvidriga ekonomiska och finansiella blokaden som USA utövar.

Cuba Central Team 181214; ZonaFranK 181214

Inaugurada la XVI Cumbre del ALBA-TCP en La Habana por una Latinoamérica unida