Det ekonomiska kriget mot Venezuela

Statsvetaren Katu Arkonada skriver i mexikanska tidningen La Jornada om det ekonomiska kriget mot Venezuela. Hon menar att situationen måste läsas utifrån ett geopolitiskt perspektiv. Venezuela har världens största oljereserver och placerar sig bland de 10 första i världen i reserver av gas, koltan och mineraler (guld).

Arkonada citerar ekonomen Pascualina Curcio för att beskriva hur det ekonomiska kriget går till:

  1. Varubrist genom hamstring av basvaror. Varför försvinner vissa varor såsom hygienprodukter? Svaret är mer politiskt än ekonomiskt. Det är två livsmedelsbolag Procter & Gamble och Jonhson & Jonhson som kontrollerar 90% av produktionen och marknaden av hygienprodukter i Venezuela.
  2. En inducerad inflation som förklaras av en genommanipulerad svart växelkurs och en mycket låg, politisk bestämd, kreditvärdering trots att Venezuela betalar av sina skulder.
  3. USA:s finansiella blockad som stoppar nästan samtliga transaktioner med Venezuela. Exempelvis i november 2017 stoppas 23 transaktioner av köp av mediciner och livsmedel värda 93 miljoner dollar.

Många likheter mellan vad som händer idag i Venezuela, och vad som hände i Salvador Allendes Chile. Anfall på ekonomin som ett anfall på folket eftersom påverkar mekanismerna för produktion och distribution av basprodukter. Nationell och internationell mediemanipulation mot regeringen.

Direkt eller indirekt närvaro av amerikansk imperialism genom sina olika interferensmekanismer; från CIA till DEA, genom USAID och finansieringen med tiotals miljoner dollar till den politiska oppositionen.

Venezuelanätverket 180306