Ett smörgåsbord av dollar för landsförrädare och opportunister

USAs och EUs planer för att med miljontals US-dollar få kubanerna i knä

USA erbjuder öppet och utan att skämmas miljontals dollar till den som på något sätt kan undergräva eller motarbeta den kubanska regeringen. Skattebetalarnas pengar används ohämmat till en smutsig affärsverksamhet som försörjer tusentals personer. Nedan en liten uppräkning på projekt USA finansierar. Ett smörgåsbord av dollar för landsförrädare och opportunister. Här sätter bara fantasin gränser för vad man kan få de gröna sedlarna till. Om det bidrar till att svärta, sabotera, smutskasta, trakassera, försvåra eller förtala Kuba. 

(Också ”biståndsstöd” från Sverige och EU går till en del av nedan uppräknade grupper. I Sveriges ”stöd” förklaras det uttryckligen att inga medel får gå till några statliga organisationer, bara till sådana som är för ”förändring”).  

Ren och skär kontrarevolution i samarbete mellan USA och EU. Det är skräckinjagande: USA och EU föresätter sig att med sina miljoner ”normalisera” Kuba.

Sedan kubanska revolutionens seger 1959 har USA med alla medel försökt tvinga fram ett regeringsskifte i ön. 1983 skapade president Ronald Reagan ”National Endowment for Democracy”, NED. Sedan starten har NED, tillsammans USAID, fungerat som en av de ekonomiska redskapen för USAs utlands”bistånd” som finansierar icke-statliga organisationer (NGO) och stiftelser, med mycket lovvärda namn och värden (som demokrati och frihet). Det är vargen i fårakläder, med syftet att få bort regeringar som inte godtar Washingtons påbud.

Denna övergreppspolitik har USA tillämpat i många länder, särskilt i de som ligger  i vad USA betraktar som sin ”bakgård”: Latinamerika och Karibien.

Det beskrivs i detalj på NEDs egen hemsida, ”År 2020 gav NEDs LAC-program viktigt stöd för att främja demokrati i länderna under de mest auktoritära regimerna: Kuba, Nicaragua och Venezuela.” Som man kan se kallar NED Kuba, Nicaragua och Venezuela för ”auktoritära regimer”, och angriper dem öppet med det nätverk av stiftelser och icke-statliga organisationer som NED finansierar.

NED:s hemsida rapporterar också att den 30 november 2018 hölls ett möte med USA- senatorn Robert Menéndez, och ledamoten i representanthuset, Ileana Ros-Lehtinen, två välkända aktivister mot alla folkliga processer i världsdelen och närstående de mest reaktionära kubanska invandrarna i Miami. Carl Gershman, ordförande för NED, chefen för USAID, Mark Green och ”CSIS” Centrum för Strategiska Internationella Studier, introducerade NED vid evenemanget: ”Arbeta för en Frihetens Världsdel , koppla ihop demokratiska ledare med nya demokratiska ledare i Kuba, Nicaragua och Venezuela.” Efter USA-senatorn Robert Menéndez (D-NJ) öppningsanföranden ordnade NED-ordförande Carl Gershman ett samtal med republikanska Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) och USAID-direktören Ambassadör. Mark Green. Gershman tackade Ros-Lehtinen för hennes orubbliga stöd till demokratiaktivisters arbete runt om i världen.

Senare deltog NEDs chef för Latinamerika och Karibien, Miriam Kornblith, i en panel med aktivister från Venezuela och Kuba, ledd av av Moises Rendon från CSIS. ”Denna händelse sammanförde amerikanska utvecklingsorgan och lagstiftare med demokratiska ledare från Kuba, Nicaragua och Venezuela.”

Under pandemin, 2020 och 2021, utökade USA, först med Donald Trump och sedan med Joe Biden, blockaden med nya åtgärder. Införsel av läkemedel, andningsskydd, bränsle och ekonomiska resurser för att möta Covid-19-krisen, förhindrades. Den svåra situation som detta skapade utlöste protester för att störta regeringen (ännu ett misslyckat försök som skapade obehag och lidande för det kubanska folket, men inte lyckades bryta ner dem).

I NED-sidans kapitel om Kuba finns en lista över resurser som NED har delat ut under år 2020 för att destabilisera öriket med syftet att ”främja demokrati”. Enligt uppgifter på NEDs hemsida (https://www.ned.org) investerade de drygt 5 miljoner US$ (5 077 788 US$) under det året, till vilket måste läggas de resurser som gått till de ”icke-statliga organisationerna och stiftelserna” som inte förekommer officiellt i Kuba-kapitlet, men som är verksamma i Kuba. Till detta kommer dessutom de medel som kanaliseras genom USAID och andra liknande organisationer.

Nedan återger vi den långa lista som NED publicerade den 23 februari 2021 (https://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2020/) med detaljerad information om Icke-statliga organisationer och stiftelser som fick pengar för att ingripa i Kuba 2020 (med summor som sträcker sig från 20 000 till 650 000 US$).

Internationella plattformen för mänskliga rättigheter i Kuba, $87 253

EU förespråkar införandet av mänskliga rättigheter och civilsamhälle som förutsättning för bistånd till Kuba. Stödmottagaren kommer att övervakas för genomförande av det bilaterala fördraget mellan EU och Kuba och kommer att bjuda in relevanta aktörer i EU för att presentera synpunkter och behov i det kubanska civila samhället. Gruppen kommer också att främja en större förståelse hos kubanska aktivister för de möjligheter som den nya ramen för förbindelserna mellan EU och Kuba erbjuder för att främja mänskliga rättigheter i Kuba.

Cubalex, $150 000

Organisationen kommer att arbeta med civilsamhällesgrupper i ön för att dokumentera kränkningar av mänskliga rättigheter i enlighet med internationella standarder. Med denna information kommer den att tillhandahålla juridisk hjälp till offer i ön, rapportera om Kubas mänskliga rättigheter till internationella organisationer och regeringar, och förespråka större respekt för mänskliga rättigheter och skydd av offer i Kuba.  Stödja kubanska hiphop-artister som ledare i samhället

Stiftelsen Stadsaffischering, $110 000

Stärka kubanska konstnärer möjlighet att främja medborgardeltagande och social förändring. Gruppen kommer att hålla workshops, kulturutbyten och konstnärliga evenemang under sitt Hip Hop Summit i Colombia. Det kommer att främja syd-sydsamarbete och bjuda in konstnärer från hela världen att dela sina erfarenheter av social förändring. Organisationen kommer att ge råd till konstnärerna och tillhandahålla teknisk förmåga för att stärka deras arbete. Gruppen kommer också att öka medvetenheten om den roll hiphop-artister har för att stärka demokratin i regionen. Ge kubanska kvinnor möjlighet att minska könsbaserat våld.

Nationella  Demokratiska Utrikesinstitutet  (NDI), $500 000

För att öka kubanska kvinnors kunskap om könsrättigheter och könsfrågor, göra det möjligt för män att bli partner i dessa ansträngningar och stärka kapaciteten hos kubanska aktivister att främja och förespråka nya lagar och offentliga riktlinjer som tar itu med och minskar våldet mot kvinnor, kommer institutet att upprätta ett observatorium för att stödja övervakning och insamling av statistiska uppgifter om könsrelaterat och politiskt våld, samt genuskliniker och laboratorier för att stödja deltagare i att identifiera och driva i för lösningar i problemet med könsvåld i Kuba. Främjande av ett pluralistiskt informationsutrymme i Kuba.

Yttrandefrihet, $80 000

Främja yttrandefrihet och ett mångsidigt och oberoende informationsutrymme i Kuba. Organisationen kommer att täcka berättelser om den kubanska verkligheten i ön och om den kubanska diasporan. Den kommer att fokusera i att göra information tillgänglig för en bred publik i Kuba och kommer att utveckla allianser med media utomlands för att nå en bredare publik. Främjande av självständigt tänkande och skrivande i Kuba

Förlaget Hypermedia inc. US$ 93 941

Främja större yttrandefrihet och självständigt skrivande bland kubanska intellektuella. Organisationen kommer att samla in och distribuera censurerade böcker producerade av exilkubanska författare till intellektuella i ön. Organisationen kommer att hålla två uppsatstävlingar för att uppmuntra självständigt skrivande bland sin målgrupp och kommer att producera och distribuera en tryckt tidning två gånger om året i Kuba. Slutligen kommer organisationen att publicera de vinnande delarna av sina essätävlingar och presentera dem i bokmässor och andra relevanta utrymmen. Främjande av det nya demokratiska ledarskapet i Kuba.

Latinamerikas centrum för ickevåld $48 597

Stärka ledarskapsförmågan och den organisatoriska kapaciteten hos Coalition of Autonomous Workers of Cuba (C3). Med stöd av LACENV kommer C3 att producera och distribuera ett organisatoriskt nyhetsbrev, hålla en mässa för frilansare och anordna en workshop för kvinnliga entreprenörer. LACENV kommer också att hjälpa C3 att organisera virtuell och öga mot öga utbildning för egenföretagare och inkludera andra sektorer av befolkningen i C3. Yttrandefrihet i Kuba och inkludering i Latinamerikas regionala agenda.

Kommunikations- och Utvecklingsinstitutet, US$ 79 300

Främja medvetenhet och diskussion om kränkningar av yttrandefriheten (FOE) i Kuba. Organisationen kommer att samarbeta med kubanska partner för att inkludera Kuba i sina regionala rapporter om FOE och tillgång till offentlig information. Den kommer också att arbeta med det kubanska civilsamhället för att utarbeta en omfattande rapport som kommer att delas med FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i Genève. Organisationen kommer också att hålla formella och informella kravmöten med sina kubanska partner medan de är i Genève. Sensibilisering av Kubas roll i regionen och utvärdering av utmaningar för demokratisk konsolidering

Valtransparens, $74 945

Främja större medvetenhet om Kubas inverkan i demokratin i regionen och bedöma de mest angelägna utmaningarna för demokratin i Latinamerika. Organisationen kommer att hålla tre konferenser i Latinamerika för att diskutera Kuba i ett regionalt sammanhang och bedöma tillståndet för demokratin i regionen. Organisationen kommer också att producera och sprida en slutlig publikation om resultaten av konferenserna och kommer att stärka ett begynnande regionalt nätverk för att försvara demokratiska värderingar.

Factual A.C. Integrera Kuba i regionala medienätverk, Forskning och förnyelse, $74 000

Stödja och integrera unga kubanska journalister i ett regionalt nätverk av digitala medieinitiativ i hela Latinamerika och lyfta fram kubanernas berättelser som en del av de framväxande ledarna i Latinamerika. Organisationen kommer att välja ut, utbilda och ge råd till kubanska journalister om hur man genomför undersökande rapportering, samarbetar med regionala kamrater och publicera berättelser för digitala medier. Gruppen kommer också att inkludera kubanska paneldeltagare vid sin årliga digitala mediekonferens och profilera framväxande kubanska ledare i sina publikationer.

Kubanska observatoriet för mänskliga rättigheter. Övervakning och medvetenhet om tillståndet för mänskliga rättigheter i Kuba. $150 000

Övervaka och öka medvetenheten internationellt om människorättssituationen i Kuba, inklusive effekterna av covid-19. Bidragstagaren kommer att skicka in brådskande förfrågningar om skydd av offer till FN-organ och kommer att producera månatliga rapporter, uttalanden och pressmeddelanden för att informera nationella och internationella aktörer om kränkningarna. Bidragstagaren kommer att utöka sina internationella marknadsföringsinsatser med relevanta internationella intressenter.

Främjande av tillgång till oberoende sportbevakning i Kubainformationsfrihet, $50 000

Främja informationsfrihet i Kuba genom att ge allmänheten tillgång till oberoende sportnyheter och analyser. Organisationen kommer att producera och sprida journalistik genom sina plattformar som använder sport som ett medel för att berätta om de politiska, sociala och kulturella verkligheterna i det kubanska samhället. [1]För att locka en bredare publik kommer särskild tonvikt att läggas i kreativa rapporteringsmetoder för att skildra de dagliga utmaningar som kubanska idrottare står inför.

Främjande av tillgång till information i Kuba, Agora Cuba Inc., $75 860

Förbättra tillgången till information i Kuba. Organisationen kommer att utöka en befintlig onlineplattform, som ger tillgång till ocensurerad webbaserad information via e-post. Plattformen, som redan erbjuder onlineutbildning, oberoende media och sociala nyhetstjänster, kommer att utökas till att omfatta andra nya tjänster och identifierade partners och förbättras för att bli mer användarvänlig.

Kubas Dagstidningsförening, $215 000

Främja större tillgång till oberoende nyheter och analyser om Kuba. Genom att arbeta med ett brett spektrum av oberoende journalister och analytiker kommer bidragstagaren att skriva kontinuerligt i sin digitala plattform. Samarbetspartners kommer att få mentorskap för att producera innehåll mer självständigt och professionellt. Nyhetsbevakningen kommer att fokusera i det civila samhällets åtgärder, effekterna av regeringens politik och utvecklingen i Latinamerika.

Informationsfrihet, Främjande av tillgång till information utan censur i Kuba, $72 000

Främja ökad tillgång till oberoende nyheter och analyser om Kuba. Organisationen kommer att producera ocensurerad information om politisk, social och ekonomisk utveckling i Kuba, inklusive utanför Havanna och mer avlägsna områden i landet. Den kommer att använda innovativa format och multimediainnehåll för att föra berättelser närmare sin publik.

Stiftelsen för Mänskliga Rättigheter i Kuba, Främja ansvarsskyldighet för kränkningar av mänskliga rättigheter och sociala konflikter, $126 000

Kämpa mot straffrihet för kränkningar av mänskliga rättigheter och öka medvetenheten om sociala konflikter i Kuba. Organisationen kommer att arbeta med partners i ön för att dokumentera handlingar och offentligt avslöja förövare av kränkningar av mänskliga rättigheter. Bidragstagaren kommer också att stödja medborgare att dokumentera och fredligt lösa fall av sociala konflikter i deras samhällen.

Kubanska institutet för yttrande- och pressfrihet, $146 360

Främja ökad tillgång till information utan censur i Kubas samhällen och stärka kapaciteten hos samhällsjournalister. Baserad i Miami kommer franchisetagaren att stödja sex oberoende samhällsmedier över hela ön för att producera nyhetsbrev för lokala invånare. Stipendiaten kommer att förse sina motsvarigheter i Kuba med nödvändig utrustning och teknisk assistans för att utforma och skriva ut dessa nyhetsbrev.

Informationsfrihet, $56 500

Främja yttrandefrihet och ett mångsidigt och oberoende informationsutrymme i Kuba. Organisationen kommer att öka sin innehållsproduktion, med fokus i socialt deltagande, demokratiska värderingar och bemyndigande av det civila samhället, samtidigt som det täcker frågor av allmänt intresse i Kuba. Organisationen kommer att använda olika typer av media, inklusive video och fotografi, för att nå en bredare publik.

Demokratisk kultur, Främjande av yttrandefrihet i Kuba genom konsten, $49 106

Främja ökad yttrandefrihet i Kuba. Organisationen kommer att arbeta med ett kollektiv av oberoende konstnärer i Kuba för att hjälpa dem att konsolidera konstnärliga projekt i frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och historiskt minne. Organisationen kommer att ta med kubanska konstnärer till Argentina för en rad offentliga och privata evenemang med argentinska konstnärer och intellektuella för att göra den kubanska verkligheten känd.

Främjande av pressfrihet i Kuba, informationsfrihet, $33 180

Öka medvetenheten om kränkningar av pressfriheten i Kuba och stärka dess relation med oberoende medier och journalister. Gruppen kommer att samla in information från oberoende medier om kränkningar av pressfriheten som den kommer att publicera i sina månatliga nyhetsbrev och kommer att rapportera om attacker mot journalister och bloggare. Gruppen kommer att sprida denna information på ön och bland organisationer som främjar pressfrihet runt om i världen. Det kommer också att ge juridiskt och ekonomiskt stöd till journalister och bloggare som står inför attacker mot pressfriheten.

Främja ökad tillgång till ocensurerad information för kubaner, kubanska demokratiska direktoratet, 650 000 USD

Främja ökad tillgång till ocensurerad information för kubanska medborgare och prodemokratiska aktivister och underlätta större kommunikation dem emellan. Organisationen kommer att producera radioprogram med nyheter och analyser, och prioritera ämnen som covid-19-pandemins effekter i ekonomin, mänskliga rättigheter och villkoren för vårdpersonal i tredjelandsuppdrag. Radioprogram och information om civilsamhällets initiativ kommer att distribueras i sociala nätverk. Gruppen kommer också att stödja medborgerliga aktiviteter som genomförs av civilsamhällesaktivister i Kuba.

Demokratiska idéer och värderingar, Främjande av inkluderingen av marginaliserade befolkningar i Kuba, $23 500

Främja marginaliserade befolkningar i det kubanska samhället och stärka ett nätverk av öfolk. Projektet kommer att ge ett utrymme för dessa delar av befolkningen att interagera, dela idéer och engagera sig i dialog om de problem som deras samhällen står inför. Det kommer också att hålla workshops för ledare om medborgardeltagande, jämställdhet, mänskliga rättigheter och iverkansarbete.

Främja självständigt tänkande i Kuba, Informationsfrihet, $75 000

Främja större yttrandefrihet och självständigt skrivande bland kubanska intellektuella. Gruppen kommer att producera sin oberoende onlinetidning som främjar debatt om kulturella och sociala frågor i Kuba. Journalister, krönikörer, skribenter och fotografer som inte kan trycka sina verk i officiella medier kommer att ha möjlighet att publicera sina åsikter i tidningen.

Ansvarsskyldighet och styrning, Främja lokal ansvarighet och medborgartillsyn, $120 267

Främja ansvarighet och interaktion i lokal nivå mellan aktivister och samhällsmedlemmar när de söker lösningar på sina lokala problem. Projektet kommer att samla in information, dokumentera de problem som påverkar samhällena och efterfrågan i lösningar inför enheterna i lokal nivå. Projektet kommer också att ta fram ett nyhetsbrev för att öka medvetenheten om dessa frågor och koppla samman medborgare med initiativ och aktivister.

Informationsfrihet, $91,319

Främja åtkomst och användning av offentlig information från Kuba. Organisationen kommer att samla offentligt tillgängliga data från Kuba och utveckla datamängder för att producera analyser av öns verklighet. Organisationen kommer att samarbeta med pressen för att hjälpa den kubanska allmänheten att få bättre tillgång till information genom datadriven journalistik.

Förnyelse,  $115 000

Främja större internationell medvetenhet om Kubas maktprojektion och närvaro i Latinamerika och främja en kritisk förståelse för konsekvenserna och genomförandet av den nya grundlagen i Kuba. Organisationen kommer att genomföra en utredning om det kubanska internationella inflytandet och genomförandet av den förändrade institutionella ramen för staten som upprättade den nya kubanska grundlagen.

Journalistik på plats i Kuba, Kronosföreningen, Förnyande perspektiv, $80 000

Förbättra kapaciteten hos kubansk oberoende journalistik att täcka olika vinklar av våld och kris i Covid-19-pandemin och dess efterdyningar, och främja starkare band mellan kubanska oberoende journalister och deras motsvarigheter i resten av Latinamerika. Organisationen kommer att utveckla en omfattande serie av onlinejournalistikutbildningar som är relevanta för en krissituation. Programmet kommer att samla deltagare från Kuba och andra latinamerikanska länder för att främja samarbete, med hjälp av olika stilar och innovativa medier. Stärka tillgången till information och förbättra kritiskt tänkande i centrala Kuba

Digital Writing | internet@granma.cu 220115. Översättning Eva Björklund

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72