EU: Blockadlagen mot Kuba ”strider mot internationell rätt”

karikatyr
Ill: Osvaldo Gutiérrez (Osval)

En fullständig implementering av USAs blockadlag mot Kuba är olaglig enligt internationell rätt, sa EUs utrikesminister Federica Mogherini, som lovade motåtgärder i ännu ett gräl mellan Bryssel och Washington.

Den fullständiga aktiveringen av USAs embargolagstiftning mot Kuba står ”i strid med internationell rätt” och mot tidigare avtal mellan USA och EU, sa Mogherini på torsdagen och lovade att vidta ”alla lämpliga åtgärder” för att försvara europeiska intressen.

Den 2 maj valde Trump-administrationen att aktivera den sedan decennier upphävda Avdelning III i 1996 års Helms-Burtonlag, även kallad Libertad Act, som reglerar blockaden mot Kuba. Bestämmelsen tillåter USA-medborgare att stämma utländska företag som nyttjar fastigheter som Kuba konfiskerade eller nationaliserade efter revolutionen 1959.

EU-tjänstemän befarar att detta kommer att drabba europeiska företag. Förra månaden skrev Mogherini och EUs handelskommissionär Cecilia Malmström ett brev till USAs utrikesminister Mike Pompeo, där de varnade för att EU kan inleda ett WTO-ärende mot Washington om dess åtgärder skulle skada europeisk handel.

I sitt uttalande på torsdagen bekräftade EUs utrikesdepartement att en tillämpning av USAs blockadlag mot europeiska företag ”skapa onödiga motsättningar och undergräva förtroendet och förutsebarheten i det transatlantiska partnerskapet.”

EU-nationer började söka efter sätt att skydda sina företag från USAs sanktioner förra året när Washington återinförde genomgripande restriktioner mot Teheran. Höga tjänstemän i Bryssel, liksom i Storbritannien, Frankrike och Tyskland, fördömde åtgärden och lovade att skapa mekanismer för att skydda företag som ”gör legitima affärer med Iran”.

Förbindelserna mellan EU och Washington ansträngdes ytterligare efter att Donald Trump infört tullar på ett antal europeiska varor. USA försökte också pressa Tyskland att skrota gasledningen Nord Stream 2, ett viktigt gemensamt energiprojekt med Ryssland. Berlin stod emot trycket och sa att affären med Moskva inte kommer att undergräva europeiska intressen.

RT 190502

‘Contrary to intl law’: Mogherini slams US ‘full activation’ of Cuba embargo law, vows counter steps

Uttalande av EU:s utrikesrepresentant på EU:s vägnar med anledning av att USA aktiverar Helms-Burton-lagen fullt ut

Europeiska unionen beklagar djupt att USA fullt ut aktiverar Helms-Burton-lagen från 1996 (även kallad Libertad Act). Beslutet att aktivera avdelning III och möjliggöra åtgärder inom ramen för avdelning IV är ett brott mot åtagandena i avtalen mellan EU och USA från 1997 och 1998, som hittills har respekterats av båda parter. Detta kommer att skapa onödiga motsättningar och undergräva förtroendet och förutsebarheten i det transatlantiska partnerskapet.

EU anser att den extraterritoriella tillämpningen av ensidiga restriktiva åtgärder strider mot internationell rätt och kommer att tillgripa alla lämpliga åtgärder för att hantera effekterna av Helms-Burton-lagen, även vad gäller EU:s rättigheter inom ramen för WTO och användningen av EU:s blockerande stadga. EU kommer att fortsätta samarbeta med de internationella partner som också har uttryckt sina farhågor om detta

Europeiska unionens råd 190502