EU-parlamentariker kräver bistånd till Kuba

Foto: Ricardo López Hevia, Granma

EU-parlamentariker kräver bistånd till Kuba efter branden i Matanzas

En grupp på 27 parlamentsledamöter från olika politiska partier och länder krävde att EUs ledare bland sina medlemsländer skulle främja ett snabbt bistånd till Kuba efter branden i Matanzas nyligen.

I ett brev till Europeiska rådets ordförande Charles Michel, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, EUs höge representant för utrikes frågor Josep Borrell och EU-parlamentets talman Roberta Metsola påminde ledamöterna om att den europeiska civilskyddsmekanismen hade aktiverats på grund av den allvarliga olyckan.

Ledamöter från Tyskland, Belgien, Cypern, Spanien, Grekland, Irland, Italien, Portugal och Tjeckien betonade i brevet att solidariteten bör konkretiseras med resurser som gör det möjligt för Kuba att svara på de behov som identifierats för återhämtning.

I brevet efterlystes också en samsyn om en politisk ståndpunkt som skulle leda till att äva den ensidiga blockad som USA har mot Kuba sedan mer än 60 år.

 

Brittisk solidaritetsgrupp fördömer stöld av medel som skulle doneras till Kuba

Den brittiska solidaritetsorganisationen Cubans in the UK fördömde på sociala medier stölden av pengar som samlats in som en del av en donation till Kuba för att bidra till att reparera de skador som orsakats av branden i oljehamnen i Matanzas.

De menar att USAs kriminella ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad mot det kubanska folket är ansvarigt för detta. ”Precis när vi trodde att vi hade hittat en lucka i sanktionerna genom att skicka humanitärt bistånd till Kuba, spärrade betalplattformen Stripe vårt konto, efter att vi hade fått bekräftat att vi kunde använda deras tjänst och när vi hade samlat in nästan tusen euro på nätet”, står det i texten som Daniesky Acosta offentliggjort.

Han tillade att, för att dölja orsaken till detta beslut och för att undvika rättsliga tvister, har cheferna för Stripe kommit med en rad bortförklaringar som ”ekonomisk brottslighet, penningtvätt, hög risk, terrorism osv.”.

I uppmaningen, som publicerades på webbplatsen cubanos.org.uk, försäkrade de att medlen skulle användas för att köpa perfusionslösningar, antibiotika, smärtstillande medel och medicinska förnödenheter, något som saknas på Kuba på grund av den blockad som infördes mot den karibiska ön för sex decennier sedan.

Tidigare har denna solidaritetsorganisation av kubaner bosatta i Storbritannien fördömt att andra virtuella plattformar (GoFundMe, JustGiving och Crowdfunder UK) också hindrat dem från att samla in pengar till offren för branden i Matanzas.

De insisterar på att anklaga brittiska banker och andra finansinstitut för att ansluta sig till USAs blockad mot Kuba, trots att en lag som antogs i London 1980 gjorde det olagligt för brittiska företag att följa sådan extraterritoriell lagstiftning.

Granma 220817
(Övers. CV)

Eurodiputados claman por ayudar a Cuba tras el reciente incendio

 

Stöd till Matanzas och Kuba

I solidaritet och vänskap med folket i Matanzas och Kuba har Svensk-Kubanska Föreningen öppnat sitt konto för solidaritetsinsamling för att stödja Kuba för hjälp till Matanzas i denna kritiska stund:

Mediciner för Kuba
Pg 23 57 15-0 eller Swish 123 182 3772

Alla insamlade medel går oavkortat till Kuba!
Vi har redan gjort en första överföring på drygt 100 000 kr och hoppas inom kort kunna skicka lika mycket igen.