Ge en gåva

Vill du visa solidaritet med Kuba, vill du skänka en gåva i samband med en högtidsdag eller till minne av någon, så har Svensk-Kubanska Föreningen flera viktiga projekt i Kuba

Önskar du att vi med ett vykort meddelar din gåva, hör av dig till kansliet, info@svensk-kubanska.se, tel 08 31 95 30

En container till Kuba – kontaktuppgifter med mera

Vi ska skicka en container till Kuba! Kuba är hårt drabbat av USA:s ekonomiska krigsföring och Coronapandemins effekter på exempelvis turistnäringen. Tyvärr kommer inte ens [ … ]

Ge en gåva till Stödfonden

Svensk-Kubanska Föreningen får inga bidrag från det offentliga. Medlemsavgifter och pengar som Kubavänner skänker är våra inkomstkällor. Vill du bidra till att stärka Kubasolidariteten i [ … ]

Ge en gåva till Medicinkampanjen

Sedan många år driver vi insamlingen Mediciner för Kuba. Pengarna kanaliseras via mediCuba Europa för att Kuba ska kunna skaffa råvaror till sin egen medicinframställning. [ … ]

Stöd ett projekt för funktionshindrade barn på Kuba

Koordinerat av Jönköpingsavdelningen i Svensk-Kubanska hjälper vi en grupp barn med Downs syndrom och deras anhöriga. De kallar sig ”Vi behöver ditt leende”, och leenden [ … ]

Stöd ett socialt kulturprojekt på Kuba

Vi stöder också ett socialt grannskapsprojekt i förorten Cotorro, ”Soñarte”. Det handlar om ungdomar som ges en meningsfylld tillvaro med hjälp av olika konstformer som [ … ]

Stöd olika skolprojekt på Kuba

Svensk-Kubanska Föreningen har sedan länge kontakt med, och givit stöd till, Olof Palme-skolan, Anton Nilsson-skolan och daghemmet Ömhetens Dal. Samtliga dessa finns i Havanna. Likaså [ … ]