Kuba fördömer Israels straffrihet och USAs dubbelmoral

Kubas representant Rodriguez Camejo i FN. Foto: Sputnik

Kuba fördömer Israels straffrihet och USAs dubbelmoral

Kubas biträdande utrikesminister insisterade på behovet av en omedelbar och varaktig vapenvila i de palestinska områdena.

Under FN:s säkerhetsråds öppna debatt om situationen i Mellanöstern, inklusive den palestinska frågan, kritiserade Kubas biträdande utrikesminister Anayansi Rodríguez Camejo på torsdagen Israels straffrihet och USA-regeringens dubbelmoral i dess aggression mot det palestinska folket.

”Den amerikanska regeringens dubbelmoral och selektivitet när det gäller att garantera Israels straffrihet och befria landet från dess ansvar för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts mot det palestinska folket undergräver i allt högre grad säkerhetsrådets trovärdighet”, sade Kubas biträdande utrikesminister.

Rodríguez Camejo uttryckte sitt missnöje med USA:s veto nyligen, som hindrade staten Palestina, som har observatörsstatus i det högsta internationella organet, från att bli fullvärdig medlem i FN, vilket hon ansåg vara ”oförsvarligt”.

”Historien kommer att hålla USA:s regering ansvarig för dess delaktighet i den orättvisa som begåtts mot det palestinska folket”, sade hon.

Hon menade att det är en skam för det internationella samfundet att staten Palestina, som har erkänts av 140 länder, fortfarande har observatörsstatus, medan ockupationsmakten Israel har fullt medlemskap i FN.

”Att formalisera det palestinska medlemskapet är just ett av de första steg vi kan och måste ta för att uppnå den önskade heltäckande, rättvisa och varaktiga lösningen på den israelisk-palestinska konflikten”, betonade han.

Hon uppmanade FN:s säkerhetsråd att vidta brådskande åtgärder för att stoppa det folkmord som den israeliska regeringen genomför.

”Det måste sätta stopp för den olagliga koloniseringspolitiken och praxis i de ockuperade palestinska territorierna, som har pågått i mer än sju decennier”, sade Rodríguez Camejo.

Kubas biträdande utrikesminister betonade behovet av en omedelbar och varaktig vapenvila i de olagligt ockuperade palestinska områdena och stödde idén om att inrätta en fredskonferens inom ramen för FN:s generalförsamling för att garantera det palestinska folkets oförytterliga rättigheter.

Vidare krävde man att Israel helt och villkorslöst skulle dra sig tillbaka från det syriska Golanområdet och alla ockuperade arabiska territorier, och man krävde ett stopp för aggressionerna mot Syrien, som kränker landets suveränitet och territoriella integritet.

Cuba condena en la ONU la impunidad de Israel contra Palestina

Telesur 240426 (ZT)

 

För att kunna upprätthålla Svensk-Kubanskas solidaritets- och opinionsarbete behöver vi få in minst 150 000 kr under året till vår Kampfond. Om du har möjlighet, ge ett bidrag!