Kuba: Parlamentsval 26 mars

val 2023

En röst för vår identitet och suveränitet

Folket på Kuba går till valurnorna den 26 mars för att välja sina representanter till Folkmaktens Nationalförsamling som ska fortsätta att bygga det bättre land som vi eftersträvar.

 

För en nation som Kuba, präglad av sin historia och försvaret av sin suveränitet i de mest ogynnsamma stormar, är valet av folkets representanter till Folkmaktens nationalförsamling en handling av engagemang och ett försvar av ett helt lands identitet.

Det kunde inte vara på något annat sätt i en revolution som har enighet som sin fana och folkligt deltagande som en strategisk nyckel för att fullända regeringens arbete i syfte att uppnå ett mer välmående och hållbart samhälle.

När man på Kuba talar om de kommande allmänna valen är det därför ingen som ser politiska kampanjer eller privilegier för den ena eller andra kandidaten. De tänker på hur ledamöterna – med det enorma ansvaret att i parlamentet vara sina väljares röst och känslor – kommer att ta itu med det kubanska folkets problem, behov och förhoppningar.

För som vår president Miguel Díaz-Canel Bermúdez har sagt, vet man att den tionde lagstiftande församlingen inte kommer att vara en nationalförsamling där deputerade kommer att problemen. ”De kommer att lösas genom kopplingen mellan deputerade och folket, eftersom folket är de viktigaste aktörerna. Det vi ska göra i denna församling är att representera folket.”

Däri ligger förtroendet hos alla de på Kuba som vet att försvaret av denna medborgerliga och demokratiska process är det bästa sättet att skydda de garantier som revolutionen har gett i mer än sex decennier: att det finns sjukvård i hela landet, även i avlägsna bergsområden, att skolor och universitet ska vara öppna för alla barn och ungdomar utan någon som helst åtskillnad, och att tillgången till idrott, vetenskap, kultur eller andra kunskaps- och skapelseområde inte begränsas till små eliter med djupa plånböcker.

Det är detta som gör vår valprocess unik, för här gör vi verklighet av det som i många andra länder förblir en utopi: kandidater till deputerade som inte är resultatet av förslag från något parti, utan män och kvinnor av folket – det vill säga bönder, vetenskapsmän, studenter, ledare på gräsrotsnivå… eller samhällsledare, vars motto är att vara exempel på självuppoffring och integritet.

I denna förvissning om att det är folket som väljer sina företrädare för att fortsätta att bygga det bättre land som vi strävar efter, kommer vi att gå till val den 26 mars för att lägga en röst som kommer att stärka vår identitet och suveränitet.

Mailenys Oliva Ferrales, Granma 230307 /cv

Un voto por nuestra identidad y soberanía