Kuba ställer sig bakom Sydafrika i åtalet mot Israels folkmord

Kubas president i början på den eskalerade konflikten

 

Kubas president i början på den eskalerade konflikten

Kuba och andra latinamerikanska länder bakom Sydafrikas stämning mot Israel

Kubas utrikesministerium upprepar sin djupa oro över Israels fortsatta upptrappning av våldet i de olagligt ockuperade palestinska territorierna, i uppenbar strid med Förenta nationernas stadga och internationell rätt, inklusive många FN-resolutioner.

Ministeriet fördömer än en gång kraftfullt dödandet av civila, särskilt kvinnor, barn och FN:s humanitära biståndsarbetare, liksom den urskillningslösa beskjutningen av palestinska civila och förstörelsen av hem, sjukhus och civil infrastruktur.

Israel fortsätter att agera med total straffrihet eftersom det åtnjuter medbrottsligt skydd från Förenta staterna, som upprepade gånger hindrar och lägger in veto mot åtgärder i säkerhetsrådet, vilket undergräver fred, säkerhet och stabilitet i Mellanöstern och globalt.

Republiken Kuba har varit part i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord sedan 1953 och har, i enlighet med de åtaganden som gjorts inom denna ram, en skyldighet att förebygga och bestraffa folkmord.

I detta sammanhang uttrycker den sitt stöd för Republiken Sydafrikas begäran om att inleda ett förfarande mot Israel vid Internationella domstolen i samband med att detta land har brutit mot sina skyldigheter enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord.

Detta förfarande inför FN:s främsta organ för rättvisa bör förstås och beaktas som en brådskande uppmaning att stoppa de fruktansvärda internationella brotten folkmord, brott mot mänskligheten och apartheid som begås mot det palestinska folket.

Trots upprepade uppmaningar till fred i de olagligt ockuperade områdena har det under de senaste 75 åren uppenbarligen begåtts ett folkmord, som nu antar extrema proportioner och kräver gemensamma åtgärder av världens folk och regeringar för att omedelbart sätta stopp för den urskillningslösa utrotningen av flickor, pojkar, kvinnor och civilbefolkningen i allmänhet.

Kubas president Miguel Díaz Canel på X under hastagen #Free Palestine: ”Kuba uttrycker sitt bestämda stöd till Sydafrikas åtal mot Israel vid Internationella Domstolen för brott och folkmord utfört mot det palestinska folket. Vi uppmanar till ett omedelbart stopp för folkmordet, apartheid och utrotningen av det palestinska folket. Vi kommer aldrig att vara bland de likgiltiga!”

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez på X: ”Kuba stöder Sydafrikas krav inför CIJ mot Israels brott i Palestina i enlighet med konventionen om folkmord.”!

Också Brasiliens president Lula da Silva och Colombias Gustavo Petro stöder åtalet. Liksom Nicaragua, Bolivia och Venezuela. 

Minrex, (Kubas UD) Havanna den 11 januari 2024

Cubadebate 240111 (red ZT)

Cuba apoya la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra el genocidio de Israel en Palestina

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA OCH GAZA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72