Kubanskt Kaffe börjar säljas i Storbritannien

Kaffe transporteras ner från bergen i Villa Clara. Arkivbild Cubadebate

En gång i tiden var Kuba en av världens största kaffeproducenter, men sedan USA utsatt landet för över 60 år av blockad så är kaffeproduktionen numera endast 16% av vad den var på mitten av 50-talet. Denna trend kan dock komma att brytas, eftersom den italienska kaffejätten Lavazza kommit överens om ett avtal med livsmedelskedjorna Sainsbury’s och Waitrose om att sälja kubanskt kaffe på den brittiska marknaden för första gången på mycket lång tid.

Den kubanska ekonomin är hårt ansatt, inte minst på grund av USA:s blockad. Inflationen är skyhög och turismen har inte återhämtat sig efter pandemin. Att återuppliva kaffeindustrin kan lindra kubas ekonomiska problem, och avtalet med Lavazza innebär ett stort steg för att sparka igång exporten av kaffe, som alltjämt är en av världens mest betydelsefulla handelsvaror.

Kaffeodlingarna ligger framför allt runt om bergskedjan Sierra Maestra i sydöstra Kuba, där Fidel Castro en gång i tiden startade gerillakriget mot Fulgencio Batistas diktatur. Med hjälp av omfattande subventioner från den kubanska staten och ett kunskapsutbyte med Lavazzas välgörenhetsstiftelse så kommer 170 bönder i området börja producera kaffe för export. Veronica Rossi på Lavazza förklarar:
– Projektet handlar om att skapa förutsättningar för att kunna sälja kubanskt kaffe.

En av bönderna som arbetar med Lavazza heter Rafael Antonio Infante, som kommer ställa om en tredjedel av sitt jordbruk till organisk kaffeodling. Vid frågan om varför så redogör han koncist:
– Marknaden är säker. Och kaffe är lönsammare än kor.

Lavazzas välgörenhetsstiftelse arbetar i 20 länder för att förbättra metoderna för kaffeodling och ge högre avkastning för bönderna. På Kuba samarbetade man tidigare med Oxfam, men sedan Oxfam stängde samtliga kontor i Karibien efter att donationerna började tryta under pandemin, så samarbetar man numera direkt med den kubanska staten. Enligt Veronica Rossi så kommer vinsterna från Lavazzas export av kubanskt kaffe återinvesteras i projektet på Kuba, som sträcker sig över 20 år. Hon menar att samarbetet innebär ett helt nytt grepp för Lavazza:
– Detta är första gången som vi samarbetar med en regering och gjort det till en joint venture. Det är ett väldigt intressant experiment för oss.

Långsiktigheten är viktig, för det kommer ta lång tid att bygga upp kaffeindustrin igen, och man stöter ständigt på de problem som blockaden och USA:s terrorstämpling av Kuba innebär. Storbritannien var ett av 187 länder som förra månaden ställde sig bakom FN-resolutionen om att lyfta blockaden mot Kuba, men i och med USA:s veto så består den alltjämt.

Kanske finns det inspiration att hitta i andra länder, inte minst från ett land som Kuba länge haft vänskapliga relationer med – Vietnam. Från att i princip inte odla något kaffe överhuvudtaget för 40 år sedan så är Vietnam numera världens näst största kaffeproducent efter Brasilien. I en viktig aspekt så skiljer sig dock förutsättningarna i de bägge länderna – i Vietnam har man skövlat skog för att bereda plats för kaffeodlingarna, något som är otänkbart på Kuba, där man i större utsträckning återplanterar skog istället. Tillsammans med att Kuba saknar konstgödsel på grund av blockaden så innebär det dock att kubanskt kaffe har goda förutsättningar för att producera ekologiskt kaffe, och med hjälp av tekniska lösningar för spårbarheten så kan man garantera detta för slutkunden. Robeldi Nicot Terrero är ordförande för Grupo Empresarial Agroforestal, ett kubanskt statligt bolag med ansvar för att utveckla skogsbruket och jordbruket, och menar att kubanskt kaffe har en självklar plats på världsmarknaden:
– Kubanskt kaffe är bäst. Det är bra, det är rättvist, det är rent.

Översättning och redigering: Joel Assarsson

Originalartikel:
Cuban coffee comes to UK for first time as Lavazza strikes deal with Sainsbury’s and Waitrose