Livsmedelssuveränitet betyder att alla producerar

Livsmedelssuveränitet
Foto: Cubadebate

Livsmedelssuveränitet betyder att alla producerar

Att öka jordbruksproduktionen är ett oundgängligt krav i en komplex ekonomisk situation, där det är nödvändigt att ändra arbetssätt och ta med sig analyserna ut på gårdarna till producenterna.

Detta konstaterade Kubas vice premiärminister Jorge Luis Tapia Fonseca i kommunen Los Palacios, i Pinar del Río, under ett möte för att utvärdera tillämpningen av lagen om livsmedelssuveränitet och livsmedels- och näringssäkerhet (SSAN). Mötet ingick i en plan som syftar till att i tre arbetsgrupper besöka alla landets kommuner mellan april och maj.

Tapia Fonseca insisterade på vikten av självförsörjning, en central aspekt av SSAN-lagstiftningen, som kräver ökad sådd av alla grödor och en effektiv avtalsprocess. Mötet tog upp frågor som överföring av mark, hur kommissionerna för prissamordning fungerar, uteblivna utbetalningar till jordbrukare och situationen för landsbygdssamhällen. Dessutom verifierades tillgången på grödor och planer för sådd, mjölk- och köttproduktion, produktionsavtal samt skador på djur, samt andra frågor som rör befolkningens livsmedelsförsörjning.

Livsmedelssuveränitet innebär att alla producerar, påpekade Tapia Fonseca i analysen, som visade att i Los Palacios är de uppnådda volymerna av grönsaker, spannmål och frukt otillräckliga, trots att det är ett område med mycket produktiva jordar. Dessutom är grisuppfödningen och antalet boskapsmoduler mycket låga, eftersom inte alla gårdar har områden för självförsörjning.

Enligt undersökningar skulle detta område i södra Pinar del Río behöva producera drygt 14 200 ton livsmedel för att täcka befolkningens näringsbehov. I praktiken uppnås dock inte detta. Därför insisterade vice premiärministern på behovet av att arbeta för självförsörjning i kommunen, utan att tänka på de skepp som en gång i tiden kom lastade från utlandet.

”Vi måste plantera och producera här. Det är det begreppet livsmedelssuveränitet innebär”, sade han. ”Los Palacios måste bli självförsörjande och har medel att göra det”, sade han.

Med tanke på begränsningarna med insatsvaror, på grund av den ekonomiska situation som landet genomgår, uppmanade han att söka alternativ med hjälp av alla aktörer i ekonomin och att göra det mesta av vår potential. ”Vi har tillräckligt med mark, vatten och människor för att producera”, betonade han.

Under dagen besökte Tapia Fonseca även kommunerna Consolación del Sur och San Luis, där han höll liknande möten med företrädare för alla produktionsföretag, jordbrukare, kommundelsnämnder, tjänstemän inom jordbrukssystemet och kommunledningarna.

Evelyn Corbillón Díaz, Granma 230410 /cv

Soberanía alimentaria significa que todos produzcan