Lossar USA strypgreppet på Kuba?

USA:s lättnader för Kuba ifrågasatta

Biden-administrationen har meddelat nya åtgärder för Kuba som vissa internationella analytiker, som inte närmare känner till USA:s blockad, har tolkat som en gåva till den kubanska regeringen. Enligt finansdepartementets uttalande är det bara öns privata sektor som kan ”öppna, upprätthålla och använda bankkonton i USA på distans”.

Det innebär att dessa medborgare, efter att ha bevisat att de inte är kommunister och inte har några band till den kubanska regeringen, kan använda amerikanska betalningsplattformar online, molntjänster och internetapplikationer.

Det som USA:s finansdepartement inte säger är sanningen: De nya åtgärderna klargör, tydligare än något annat, det hårda greppet om cyberspace för ett Kuba som i årtionden anklagats för att vara ”internets fiende”.

USA sitter på nyckeln till Internet och vill nu framstå som en sorts livräddare i dribblingar om den omtalade rätten till fritt informationsflöde.

Den US-amerikanske ”experten” Larry Press myntade 2011 uttrycket ”diktatorns dilemma” för att smutskasta Havanna och anklaga landet för att behöva tillgång till nätet, men lida av en urgammal rädsla för det fria informationsflödet. ”Diktatorns dilemma” är kort sagt att inte riskera en viss politik, men samtidigt ge tillstånd till vissa i hopp om att den privata sektorn ska skaka det kubanska systemet med hjälp av internet. Sedan kommer den slutgiltiga lösningen: marinkåren landstiger på Havannas Malecon. En dåres spel med internet. Därför är lösningen för hökarna i norr, för att äntligen driva ut den kubanska regeringen, att ge tillgång till ett nätverk på Kuba, som en digital Glasnot, utan att gynna den ”kubanska diktaturen”.

Washingtons recept är inte alls lätt när det tillämpas på denna ö, och Larry Press heliga skrift har blivit en bumerang för Washington, som inte har något sätt att ge Kuba tillgång till informations- och kommunikationsteknik (IKT) med största möjliga nytta för Nord och utan indirekta skador på den interna politiken. Med andra ord måste den nuvarande administratören i Vita huset, även om han inte vill det, häva åtminstone en gnutta av blockadens svärm av tvångsåtgärder. Till exempel måste Facebook, X, Apple och så vidare avblockera sina annonssystem för kubaner och gissa vem som är partimedlem och vem som arbetar på exempelvis en begravningsbyrå, vilket är en offentlig tjänst. Dessa ska då inte få tillgång till denna ”förmån”. 

Så det senaste tillkännagivandet från Biden-administrationens finansdepartement är en ”försåtmineringsfälla”. Till och med Trumps plan för 2019 för ”arbetsgruppen för internet på Kuba” erkände ironiskt nog inkonsekvenserna i USA:s internetpolitik gentemot Kuba på grund av den osäkerhet som orsakas av de ständiga förändringarna i USA:s regelsystem. Det är mycket svårt för ett tillkännagivande att vara trovärdigt eftersom det är föremål för Vita husets politiska fram- och tillbakagång i dess incestuösa relation med Florida för att uppnå det strategiska målet att besegra den revolution som inleddes 1959.

Man behöver inte vara expert för att inse att USA-regeringens färdplan för cyberrymden följer den väl upptrampade vägen för att upprätthålla sin Kubastrategi i det olycksbådande spelet med digital blockad och kognitiv krigföring, som syftar till att återställa kubanernas hjärnor så att ön kollapsar under sina egna fötter.

Den amerikanska regeringen har ännu inte förstått att utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik på Kuba absolut inte beror på Obama eller på kryphålen i blockaden som pågått i mer än 60 år. IT har varit en frukt av revolutionen och en triumf för dess politik för digital suveränitet och den extraordinära talangen hos Fidel Castros folk. Och detta har varit möjligt tack vare full tillgång till utbildning och kultur, trots de många bristerna, begränsningarna och till och med de egna misstagen, med det oförlåtliga tillägget av USA:s sanktioner.

En talesman för USA:s utrikesdepartement blev nyligen förvånad över den omfattande omfattningen av vad de kallar ”embargot” när han tillfrågades om sanktionsregimen mot den karibiska nationen. Han syftade på det nät av lagar som nästan är armerat av tusentals konstgrepp för att omringa Kuba, när de beslutade att ta bort ön från listan över länder som inte samarbetar mot terrorism, men låta Kuba finnas kvar på den andra, listan över länder som sponsrar terrorism. Rena cirkusen.

Denna otroliga lista över sanktioner förvandlar alla ”åtgärder” för att ”förbättra” livet och ge kubanerna (läs de inom den privata sektorn) tillstånd att använda den teknik som nu godkänts av finansdepartementet till ren rök. Det som Washingtons politiker med minnesförlust just har upptäckt är antalet restriktioner och förbud mot digitalt tillgängliga verktyg, tjänster och applikationer av alla slag, även för länder som också finns med på listan över nationer som stöder terrorism. Den logiska frågan, om man kunde vara med på departementstalesmannens presskonferens, skulle vara enkel: Hur mycket mer förbjuder de som vi inte känner till?

Blockadmakarnas förmåga att millimeter för millimeter bestämma vilken teknik som ska hindra Kuba från att utvecklas är oändlig. De har gjort det många gånger: tillkännagivanden som har gjorts omöjliga att uppfylla på grund av de restriktiva sanktionerna. Oracle kan till exempel besluta sig för att sälja superdatorer till den privata sektorn senast i morgon, men dess advokater kommer att säga att det finns tio andra lagar som hindrar företaget från att göra det, förutom att den karibiska nationen står kvar på listan över länder som stöder terrorism. I praktiken riskerar Oracle inte sitt megaföretag för en herre som äger ett mikroföretag, ett litet och ett medelstort företag (MSME på Kuba). Och kommer därför att tacka nej till att sälja till aktörer i Kuba.

Ingen kommer att riskera att göra något som senare kommer att avbrytas, med åtföljande skador i form av tid, pengar och politik. Med andra ord, var seriösa, mina herrar i Vita huset och andra organ. När kommer försåtsmineringen att upphöra!

Se också: https://svensk-kubanska.se/usas-nya-forsok-att-sla-in-en-kil-i-det-kubanska-samhallet/ och

https://svensk-kubanska.se/justeringar-i-usas-blockadregler/ 

Cubadebate 240606 (ZT)

Trampa cazabobos