Nya fake-news från TT

Nya fake-news från TT

Svenska TT skriver att ett beslut från Högsta Domstolen i Venezuela ”i praktiken utesluter landets politiska opposition från att delta i presidentvalet i april”.

Mycket märkligt påstående med tanke på att det redan finns åtminstone två oppositionspartier klara för att delta i valet i april, UNT och AP. Båda partierna är medlemmar i oppositionskoalitionen MUD. Dessutom har två andra partier, högerpartiet Primero Justicia och socialliberala AD, även de medlemmar i MUD, i helgen 27-28/1 samlat namnunderskrifter på gator i Venezuela för att förnya sin registrering inför presidentvalet (läs gärna högertidningen El Nacional från 29 januari för mer information om detta).

Andra partier som Voluntad Popular och Puente har meddelat att de inte kommer att förnya sin registrering. Beslutet från Högsta Domstolen gäller koalitionen MUD:s registrering, bestående av ett 20-tal partier, vars medlemsregister underkändes tidigare pga av dubbelmedlemskap, dvs medlemmar som både skrivit under både för MUD och för ett annat oppositionsparti, något som inte tillåts i lagen.

Den samlade oppositionen har uttryckligen sagt att de kommer att delta i valet i april. I dialogrundan i Santo Domingo som återupptogs den 28/1 har oppositionen ställt ett antal krav för att ställa upp gällande bland annat villkoren, internationella observatörer och valmyndighetens roll.

Nordiska Venezuela Nätverket 180129