Ökad produktion av moringapulver

Pinar del Río
Premiärminister Manuel Marrero inviger anläggningen. Foto: José Manuel Correa

Anläggning för moringapulver för medicinska ändamål invigd

En modern anläggning för produktion av moringapulver* för medicinska ändamål invigdes i provinsen Pinar del Río, i närvaro av premiärminister Manuel Marrero Cruz, medlem i kommunistpartiets politbyrå.

Detta är den tredje i sitt slag i landet och kommer att ha en kapacitet på 20 ton per år, som kommer att användas för tillverkning av läkemedel och kosttillskott.

Den nya anläggningen är en del av den grundläggande produktionsenheten (UBP) El Pitirre, i Los Palacios i Pinar del Río, och lyder under Forskningscentret för proteinväxter och bionaturprodukter. Detta förverkligandet av ett projekt som Fidel Castro arbetade med under de sista åren av sitt liv, påpekade Marrero Cruz under en rundtur i anläggningen och tillade att invigningen är en hyllning till Fidel.

Marrero påminde om att Raúl Castro Ruz framfört att man ska följa upp alla de idéer som Fidel lagt fram för att förbättra folkhälsan och öka produktionen av djurfoder, baserat på användningen av växter som moringa.

Han påpekade att det dock finns frågor vi ännu inte kan vara nöjda med, som till exempel att få alla, inklusive producenterna, att inse vikten av detta arbete och att det genom odlingen av proteinrika växter kan bli möjligt att garantera mellan 20 och 25 procent av det protein som krävs för djurfoder.

Premiärministern sade att invigningen av den nya anläggningen bara är ett första steg, som måste följas av investeringar för att öka kapaciteten till 100 ton moringapulver per år.

Vi måste tänka expansivt och fortsätta modernisera, vilket måste åtföljas av utökade odlingar och bevattningssystem för att garantera fabrikens lönsamhet och i slutändan export, sade han.

Marrero Cruz insisterade på att sikta på export och påminde om att Fidel hade tänkt sig att tio anläggningar som denna skulle göra det möjligt att täcka den inhemska efterfrågan och exportera, för att få in den utländska valuta som behövs för att säkerställa underhållet av tekniken och även inköp av andra råvaror som är nödvändiga för djurfoder, såsom soja eller majs.

Iván Álvarez Torres, fabrikens direktör, uppgav att UBP El Pitirre har 12 hektar moringa  och ytterligare åtta under utveckling för att få in det råmaterial som efterfrågas. Dessutom finns det planer på att plantera ytterligare tio hektar, vilket också skulle bidra till en foderfabrik som för närvarande byggs i en annan del av enheten.

Moringa har en lång historia av medicinska tillämpningar. Enligt specialister är det en av de mest näringsrika växterna, med höga halter av mineraler, vitaminer och alla essentiella aminosyror.

Bland de många goda egenskaperna nämns att den förebygger inflammationer och hudirritationer, sänker kolesterol och blodtryck samt omvandlar fett till energi.

Vid invigningen av fabriken deltog även vice premiärminister Jorge Luis Tapia Fonseca, Kubas hjälte generalmajor Ulises Rosales del Toro, de högsta politiska och statliga myndigheterna i provinsen

Pinar del Río samt flera medlemmar av ministerrådet.

 Ronald Suárez Rivas, Granma 230819 / cv

Inauguran en Pinar del Río fábrica para la producción de polvo de moringa

* Pepparrotsträd (Moringa oleifera) är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Pepparrotsträdet ingår i släktet Moringa och familjen Moringaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. (Wikipedia). Moringapulver säljs även i Sverige som t.ex. kosttillskott.