Svensk-Kubanska Föreningen är emot Rysslands invasion av Ukraina

Då vi fått ett antal frågor och kommentarer vill vi klargöra:
Svensk-Kubanska Föreningen är emot Rysslands invasion av Ukraina.
Vi, liksom Kuba, kräver att internationell rätt och FN-stadgan ska följas.