Synskadade i Kuba nekas hjälpmedel på grund av USA

Inga hjälpmedel till synskadade i Kuba. Tack USA.

23 maj 2019 stoppades en överföring från the Societe Generale Retail Banking i Paris till Kuba. Det var en betalning för undervisningstjänster som Kuba utfört i afrikanska Ekvatorial Guinea. Trots att de båda länderna hade ett samarbetsavtal så vägrade banken att betala och hävdade att det var ”tveksamt”. Men den verkliga anledningen är USA:s blockad mot Kuba. Fortfarande i slutet på 2020 hade Kuba inte fått betalt för sina tjänster, drygt 190 000 euro.

Under tiden försöker Havanna med stora svårigheter köpa Perkins-maskiner som elever med synnedsättning behöver för sina studier. Blockaden gör det ytterst vanskligt för Kuba att införskaffa denna utrustning, som används för Braille blindskrift.

Det är exempel på vad USA:s belägring innebär för undervisningen i Kuba. Det är bara stickprov som visar på grymheten av en politik som tillämpats i snart 60 år.

I den rapport som Kuba lämnar till FN inför omröstningen 23 juni i Generalförsamlingen visas att kostnaderna enbart för utbildningssektorn uppgick till 21, 2 miljoner dollar förra året.

I rapporten tas upp de nya åtgärder som USA infört under pandemin för att förvärra situationen.

Kubas utbildningsministerium visar i rapporten hur kostnaderna ökat under 2020 jämfört med 2019 på grund av de skärpta sanktionerna.

Blockaden försvårar tillgängligheten till nödvändiga material, möbler, utrustning och underhåll till utbildningssektorn. Men att blockaden når långt utöver det visas av att den hindrar en transaktion från en bank i Frankrike.

The real meaning of blockade for Education in Cuba

CSC 210505

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!  

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72