Göteborg lördag 7 oktober kl 18:00. Till minnet av Che Guevara

Lördag 7 november kl 18:00.

Marx-Engelshuset 4:e Långgatan 8 B Göteborg