Venezuela: Territoriell tvist och korruptionsbekämpning

Guayana Esequiba. Foto: Venezuelas UD

Internationella domstolen i Haag kan granska Storbritanniens bedrägliga agerande i skiljedomen från 1899

Venezuelas vicepresident Delcy Rodríguez sade på torsdagen att landet välkomnar Internationella domstolens (ICJ) mellandom om de preliminära invändningar som Caracas lagt fram mot Guyanas unilaterala hävdande om giltigheten i skiljedomen av den 3 oktober 1899. I ett uttalande sade vicepresidenten att Venezuela för första gången i sin historia deltog i ICJ ”för att försvara sin suveränitet och territoriella integritet över Guayana Esequiba”, och att man inför ICJ med rigorös och övertygande dokumentation visat de bedrägliga mekanismer som Förenade kungariket [Storbritannien] använt för att lägga beslag på detta territorium.

Texten klargör att Storbritannien sedan 1840 ”förfalskat kartor och satt upp en strategi för att genomföra det bedrägliga skiljedomsförfarande som begicks mot Venezuela i Paris 1899”, även om London till slut ”undertecknade och åtog sig i Genèveavtalet 1966 att finna en praktisk och ömsesidigt tillfredsställande lösning på den territoriella tvisten”.

Venezuela välkomnar domstolens bifallsdom, ”för det första för att den erkänner att Storbritanniens olagliga och bedrägliga agerande kan granskas”. För det andra ”eftersom den klargör existensen och giltigheten av Genèveavtalet från 1966, det enda giltiga instrumentet för att lösa denna territoriella tvist”.

Enligt kommunikén erkänner Venezuela inte den rättsliga mekanismen som ett sätt att lösa tvisten om Guayana Esequiba, eftersom den utesluter Genèveavtalets karaktär och syfte.

Delcy Rodríguez: ”Våra argument har hörts. Venezuela är den enda historiska arvtagaren till territoriet Esequiba Guiana”.

Hon fördömde att Guyana agerar för att gynna transnationella företag inom energisektorn och påpekade att tre företag olagligt exploaterar resurser på territoriet tack vare koncessioner som beviljats av Guyana.

President Nicolás Maduro kommer att hålla ett stort samråd om konsekvenserna av denna tillfälliga dom.

teleSUR 230406 /cv

Gobierno de Venezuela celebra sentencia incidental de la CIJ

 

Riksåklagaren om korruptionsbekämpningen i Venezuela

Venezuelas riksåklagare Tarek William Saab informerade på onsdagen om de utredningar som genomförs av åklagarmyndigheten om korruption inom oljeindustrin och bekräftade att den venezuelanska staten inte kommer att tolerera straffrihet.

Han rapporterade att hittills har 51 personer fängslats i olika korruptionshärvor, däribland i PDVSA-Cripto, som hör ihop med en annan inom Venezuelan Guyana Corporation (CVG), samt en grupp domare och andra tjänstemän.

Han redogjorde för att man hittills har arresterat 34 personer i det som kallas PDVSA-Cripto-fallet. Sex personer med koppling till korruption inom rättsväsendet har häktats, medan i fallet med borgmästarkontoret i kommunen Santos Michelena (Las Tejerías, Aragua) har den tidigare fullmäktigeledamoten Pedro Hernández arresterats.

Inom det statliga oljebolaget PDVSA har 31 komplotter avslöjats och 127 personer utreds, varav 16 står inför rätta och 75 har redan dömts, totalt 228. Sammanlagt 262 personer hittills står inför rätta för brott med koppling till korruption inom oljeindustrin.

När det gäller kampen mot korruption i allmänhet sade William Saab att åklagarmyndigheten har genomfört 63 188 åtgärder, 11 364 avgöranden, 1 690 anklagaden och 667 åtal. Totalt har 3 976 personer dömts och 361 tidigare tjänstemän vid åklagarmyndigheten har åtalats.

Han bad USA, Spanien och Italien att utlämna den tidigare oljeministern och tidigare ordföranden för PDVSA, Rafael Ramírez, den tidigare biträdande elministern Nervys Villalobos samt Rafael Reichter, Javier Alvarado Ochoa, Roberto Enrique Rincón Hernández och Adán José Sheira Bastidas, så att de kan ställas inför rätta i Venezuela för begångna brott.

Andra pågående utredningar
Riksåklagaren erinrade om att Ramírez utreds av justitieministeriet i minst tio korruptionsärenden, bland vilka han nämnde Operation Atlantic-fallet, den saudiska oljetankern Saturn, penningtvätt i Andorra och andra, för vilka han begärts utlämnad  från Italien. När det gäller Alvarado Ochoa sade han att fyra utredningar har inletts.

William Saab påpekade att arresteringsorder utfärdats mot Rincón Hernández och Sheira Bastidas – som står inför rätta i USA för brott som begåtts mot venezuelanska tillgångar – för mutor till offentliga tjänstemän, kringgående av anbudsförfaranden, penningtvätt och inblandning i korruption.

När det gäller Reichter kommenterade han att han har arresteringsorder för Andorra-fallet och att han i tisdags, under rättegången i USA, avslöjade att han skulle vara villig att vittna om mutor och andra brott som Ramírez var inblandad i.

Vissa av dessa personer påstår sig vara förföljda av den venezuelanska staten, när de i själva verket är skurkar. Det är obegripligt hur de har fräckheten att presentera sig som förföljda och göra uttalanden mot de venezuelanska myndigheterna från Italien och Spanien, en fråga som vi har meddelat myndigheterna i båda nationerna, med tanke på att detta bryter mot alla diplomatiska normer och offentlig internationell rätt, sade riksåklagaren.

Han framhöll det systematiska och integrerade arbete som åklagarmyndigheten och det nationella rättsväsendet utför i denna fråga och underströk den venezuelanska statens och president Nicolás Maduros åtagande, liksom dess åklagarmyndighet som ledare för brottsbekämpningen och rättsväsendets hjälporgan, att resolut ta itu med korruptionens gissel.

William Saab passade på att uppmana befolkningen att dra nytta av åklagarmyndighetens systematiska kontakter med kommunerna varje onsdag och rapportera eventuella oegentligheter.

teleSUR 230405 / cv

Fiscal general actualiza reporte sobre procesos contra corrupción en Venezuela