120 länder i gemensamt uttalande till stöd för Kuba

120 länder ingår i de Icke Allierade Staternas Rörelse

Alliansfria Rörelsen om terrorism mot Kuba

(Alliansfria Rörelsen, Non-Aligned Movement NAM, är ett forum för 120 utvecklingsländer som inte formellt är anslutna till något maktblock. Näst FN är det den största sammanslutningen av stater i världen.) 

Kommuniké från Alliansfria Rörelsen som fördömer terroristattacken mot Kubas ambassad i USA:

1.     Samordningsbyrån för Alliansfria Rörelsen (NAM) fördömer kraftigt terroristattacken som utfördes mot Kubas ambassad i USA 30 april och noterar bekymrat att USA:s regering inte lyckats uttala sig i ett offentligt uttalande där man fördömer den terroristiska aggressionen.

2.    NAM förkastar politiseringen av kampen mot terrorism, en kamp som är avgörande för internationella ansträngningar. I denna politisering innefattas ensidiga listor som anklagar stater. I konsekvens med detta förkastar vi de obefogade anklagelserna mot Kuba att det inte skulle samarbete i kampen mot terrorism.

3.    NAM upprepar sin bestämda ståndpunkt att vi är mot terrorism i alla dess former och uttryck, metoder och tillämpning, oavsett var, av vem, mot vem det utförs. I detta innefattas den terrorism i vilken stater direkt eller indirekt är inblandade. Det är oförsvarligt oavsett överväganden eller faktorer som kan rättfärdiga dem. I sammanhanget upprepar vi vårt stöd till bestämmelserna i FN:s Generalförsamlings resolution 46/51 från 9 december 1991 och andra relevanta FN-resolutioner.

4.    NAM påminner om att det är en skyldighet för alla stater att vidta lämpliga åtgärder för att skydda diplomatiska inrättningar som ackrediterats, mot allt intrång eller skada och skydda dessa från störningar, liksom att inte skada värdigheten eller inrättningarnas normala verksamhet, som det fastställs i Konventionen om Diplomatiska Relationer från 1961. I sammanhanget uppmanar NAM USA:s regering att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten och tryggheten för Kubas ambassad i Washington och Kubas FN-kontor i New York, liksom de anställdas och deras medföljande familjemedlemmars.

5.    NAM uppmanar ännu en gång medlemsländerna att upprätthålla nolltolerans mot terrorism, oavsett målen eller motiven. Det upprepar uppmaningen till att avhålla sig från att organisera, anstifta, underlätta, delta i, finansiera, uppmuntra eller tolerera terroristaktiviteter och att vidta lämpliga praktiska åtgärder för att försäkra sig om att respektive territorium inte används för installationer för terrorister eller träningsläger, eller för att förbereda eller organisera terroristaktioner avsedda att genomföras mot andra stater och dess medborgare.

6.    NAM understryker ännu en gång vikten av dialog och samarbete för att bemöta terrorism. Utifrån detta uppmanar vi enträget USA:s regering och Republiken Kubas regering att delta i en konstruktiv dialog.

New York, 1 June 2020

KAMPANJEN FORTSÄTTER!

Under pandemikrisen skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer samt från vanligt folk på ett slut på blockaden, åtminstone under pandemin. Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!

SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN! UPPMANA ANDRA ATT GÖRA DET!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICININSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING.

Pg 23 57 15 – 0

Swish 123 182 37 72