Bolivias president uppmanar till samförstånd istället för splittring

Luis Arce på mötet med facket. Foto: Comunicacion Presidencial

Bolivias president uppmanar till samförstånd i samband med splittringsförsök

Presidenten deltog i ett möte med fackföreningen Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia i Chuquisaca. Vid mötet framhöll Luis Arce att regeringen tillhör de sociala organisationerna och att den inte skulle ha nått den verkställande makten om det inte vore för dessa.

Luis Arce uppmanade de sociala organisationerna att bevara enheten inför interna och externa försök att destabilisera hans regering. Arce fördömde att det finns intressen från ”utsidan” och ”insidan” som försöker splittra sociala rörelser för att destabilisera och försvaga regeringen.

Presidenten påpekade att hans regering gör framsteg i industrialiseringen av både naturresurser (inklusive litium) och råvaror (böndernas produktion) genom fler än 130 anläggningar i olika delar av landet.

Men det finns fortfarande mer att göra, eftersom Bolivia är rikt på naturresurser och den nationella regeringens mål är att positionera landet som ett ekonomiskt starkt och värdigt land för bolivianerna.

”Detta stör en del både utifrån och inifrån, och vi ser tydligt en enorm politisk risk här, eftersom målet är att destabilisera regeringen, men också att splittra våra sociala organisationer”, sade presidenten.

Telesur 230813 (ZT)

Presidente Arce llama a la unidad ante intento desestabilizador

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72