CRD – sluta att plåga kubanerna!

Svensk-Kubanska försöker bemöta propagandan mot Kuba

”Människorättsorganisationen” med det grovt missvisande namnet Civil Rights Defenders arbetar oförtrutet för att smutskasta och diskriminera Kuba. Allt enligt USA:s politik. Därifrån får man också ekonomiskt stöd. På senare tid har CRD koncentrerat sig på att försöka hindra EU:s avtal med Kuba att bli giltigt. CRD har kunnat publicera sig i så gott som alla tidningar i Sverige. Svensk-Kubanska har censurerats av så gott som alla tidningar i Sverige. Ett undantag är SIDA:s ”Omvärlden” där vi fått in detta genmäle. 

Civil Rights Defenders driver på för fortsatt kollektiv bestraffning av kubanerna

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders driver sedan många år korståg mot Kuba. (senast i Omvärlden 23/10. CRD har publicerat liknande artiklar i de flesta tidningar i Sverige.) Nu arbetar CRD för att Sverige inte ska sälla sig till den majoritet i EU som vill avsluta EU:s negativa särbehandling av Kuba och behandla ön som andra länder i Latinamerika. Det är enbart Sverige, Holland och Litauen som ännu inte skrivit på det avtal som ska leda till normala kontakter mellan EU och Kuba.

EU:s diskriminerande hållning gäller enbart Kuba. Den tillämpas inte mot regeringar som begår våldsamt mycket grövre brott mot mänskliga rättigheter än vad Kuba gör. Till exempel Colombia, Brasilien, Haiti, Honduras, Guatemala och Chile. Om dessa länder, med polisbrutalitet, utomrättsliga avrättningar, tortyr och ”försvinnanden” har CRD inte mycket att säga.

CRD:s kampanj kommer i ett läge där USA-administrationen, efter ett kort töväder under Obama, skärpt sanktionerna mot Kuba till en aldrig tidigare skådad nivå.

USA använder sin makt för att strypa oljeleveranser till Kuba. Kryssningsfartyg förbjuds angöra ön. Banker som gör transaktioner med Kuba bötfälls med mångmiljonbelopp. Ön får inga krediter på den internationella valutamarknaden. Investerare hotas och skräms bort. Landets handel hindras, också importen av livsnödvändiga mediciner och medicinsk utrustning stoppas. Detta är bara några exempel på en omfattande lagstiftning i USA som syftar till att ”framkalla svält och desperation” bland kubanerna.

Blockaden är långt ifrån en fråga enbart mellan Kuba och USA, utan rör alla länder och företag. Det är en kollektiv bestraffning av ett helt folk som pågått i snart 60 år. Inom kort kommer FN:s Generalförsamling att för snart 30:e gången så gott som enhälligt fördöma detta brott mot FN-stadgan och internationell rätt.

Om Sverige gör det CRD lobbar för innebär det ytterligare plågor för kubanerna i deras dagliga liv. Det när kubanerna samtidigt pressas allt hårdare av USA. På inget sätt förbättrar bestraffning de mänskliga rättigheterna. Tvärtom, det får kubanerna att sluta leden, vilket visas av historien och vilket president Obama insåg. Det största brottet mot de mänskliga rättigheterna som drabbar Kuba är just blockaden (och USA:s tortyrläger i Guantanámo).

Av väldigt uppenbara skäl har CRD:s inställning och blockaden inget stöd av vanliga kubaner. Men det finns några små grupper i Kuba som CRD samarbetar med och som vill ha fortsatta sanktioner. Dessa åker i skytteltrafik mellan Miami, Madrid och Stockholm. De tar emot 22 miljoner dollar om året av USA, enligt USA:s UD. De drabbas inte av blockaden, tvärtom lever de gott på fientligheten mot Kuba. De har, enligt läckta Wikileaksdokument från USA:s egna diplomater, inget stöd i det kubanska samhället. Men det är dessa CRD vill få oss att tro representerar kubanerna. Inget kan vara mer felaktigt.

Samarbeta med Kuba, det tjänar både svenskar och kubaner på!

Zoltan Tiroler, Svensk-Kubanska Föreningen 191030