Kommunalval i Venezuela idag, söndag

Foto: CNE.

Den 9e december är det dags för kommunalval i Venezuela. Kan små vänsterpartier utmana PSUV:s (regeringspartiets) hegemoni? Detta är femte valet på 18 månader. Kommunalfullmäktige i 335 kommuner över hela landet ska väljas.

I de lokala valen i Venezuela på söndag utmanar småpartierna det styrande Socialistpartiet PSUV och de stora oppositionspartierna.

20,7 miljoner medborgare finns registrerade. De ska välja 2 459 kommunfullmäktigeledamöter i 335 kommuner. För att vara valbar måste man ha bott i kommunen i minst tre år. Man väljs på fyra år.

Kommunerna ansvarar för polisen, sophantering liksom trafikplanering med mera. De ansvarar för kommunens budget och arbetar nära borgmästaren.

Bland internationella observatörer finns representanter för CEELA, Council of Latin American Electoral Experts, som är närvarande vid varje steg i processen.

I de senaste kommunvalen 2013 vann regeringsanhängare majoriteten i 256 fullmäktige, medan oppositionen vann i 81. Valdeltagandet var 58 procent. I december 2017 hölls borgmästarval, som bojkottades av stora delar av oppositionen och regeringspartiet PSUV vann 306 borgmästarposter och oppositionen 25. Valdeltagandet var 47 procent.

I valen idag deltar alla partier som stöder regeringen; PSUV, PCV, Tupamaro, PPT, SV, UPV, ORA, MEP, Alianza para el Cambio, ibland med en gemensam kandidat och ibland med separata kandidater. Vad gäller oppositionen så deltar Progressive Advance, COPEI, MAS, Soluciones, CMC, MEV, Hope Movement for Venezuela, ACP, Lapiz, och the Force for Change, liksom ”ultra-vänster”partiet UPP89. Bojkottar valet gör Democratic Action, First Justice, Popular Will, och A New Era. Några av deras medlemmar ställer upp med stöd av andra partier.

Som alltid är valet elektroniskt, hemligt och med observatörer från de olika partierna i alla vallokaler. Resultaten väntas tillkännages av valmyndigheten CNE redan söndag kväll, med mer detaljerade rapporter under natten och tidigt nästa morgon.

Söndagens val är troligen de minst uppmärksammade på senare tid, med ett förväntat lågt valdeltagande. Det beroende dels på kommunfullmäktiges begränsade betydelse och dels på stor emigration de senaste åren. Faktumet att några av de viktigaste oppositionspartierna valt att hålla sig utanför valet har medfört att mängder av rivaliserande kandidater som stöder regeringen ställer upp. Folkrörelser tar också chansen att få ökat politiskt utrymme, trots deras frekventa avståndstagande från de traditionella politiska maktstrukturerna på lokalplanet.

Om de lyckas leverera en alarmsignal till regeringen, eller om den berömda PSUV-valmaskinen som visat sig framgångsrik i otaliga val, åter ska ta hem spelet återstår att se.

Venezuelanalysis 1812 (Nedkortat. I originaltexten finns ytterligare analyser av några intressanta valkretsar)

https://venezuelanalysis.com/analysis/14178