Krav att Frankrike betalar sin miljardskuld till Haiti

Under årens lopp har många krav rests på Frankrike att det betalar tillbaka det som Frankrike tvingat Haiti att betala. Haiti lyckades frigöra sig från det franska väldet 1804 genom ett framgångsrikt slavuppror. Men det straffades. Det handlar om ca 22 miljarder dollar som det fattiga Haiti tvingats skicka till Frankrike under årens lopp som kompensation för befrielsen från slaveri. Om inte Haiti betalade hotade Frankrike med militär invasion. 2003, under den progressive presidenten Jean Bertrand Aristide, (som sedan störtades av USA) krävde Haiti återbetalning av sina pengar. Hittills har inga framsteg gjorts och kravet reses gång på gång från olika håll.

Liberación 180601