Kubas vice utrikesminister i Sverige

Medlemmar i Svensk-Kubanska med ambassadören Rosario Navas och vice utrikesminister Marcelino Medina i mitten

Svensk-Kubanska Föreningen var inbjudet till Kubas ambassadör i Sverige Rosario Navas Morata i hennes residens 18 maj för att träffa Kubas vice utrikesminister Marcelino Medina.

Ministern gör en rundresa för uppföljning av samarbetsavtal med de nordiska länderna.  I samtalen med Sveriges UD följdes de tidigare samarbetsprogrammen upp. Det gäller bland annat utbytet med Kommunförbundet om kommunala strukturer och med Bankföreningen om bankverksamhet. I år innefattas för första gången även Litauen i reseprogrammet, efter att länderna inlett samarbete.

Medina berättade om det aktuella läget i Kuba, följderna av USAs skärpta blockad, kombinerat med USAs mångfacetterade krig mot Venezuela, vilket innebär svårigheter för Kubas varuförsörjning, och restriktioner i varuhandeln. (se andra artiklar på hemsidan om detta).

Samarbetet flyter bra med de flesta EU-länderna, men problem uppstår med betalningar av import och export på grund av USAs allt hårdare blockad. Dessa stänger också många av de öppningar för handel med USA som infördes under president Barack Obamas regeringstid. Blockaden har skärpts kraftigt och en återgång har skett till böter mot europeiska, arabiska, afrikanska och asiatiska bolag som handlar med Kuba. Dessutom stoppar USAs ekonomiska krigföring mot Venezuela de för Kuba nödvändiga oljeleveranserna.

Svensk-Kubanska berättade om våra kampanjer i Stockholm med lördagsaktioner växelvis för Venezuela och Assange, samarbete med Sveriges Fredsråd och Venezuelanätverket, flygbladsutdelning och planer på nytt brev till utrikesminister Wallström. Hon borde vid det här laget ha insett att hennes ”erkännande” av Juan Guaidó som övergångspresident i Venezuela inte bara är ett brott mot folkrätten, utan också satsning på en oduglig häst.

Medina talade om handelsutbyte med Ryssland och där Ryssland inte böjer sig för USAs påtryckningar. Detsamma gäller Kina, där handelsutbytet vuxit kraftigt. Vi talade också om olika idéer för vårt solidaritetsarbete och möjligheten att ordna Kubaresor som kan attrahera ungdomar, som t.ex. ”ekologiska salsaresor”, med danslektioner och studiebesök med inriktning på Kubas ekologiskt hållbara utveckling.

Ministern hade också en diskussion med kubaner som bor i Sverige. En genomgång gjordes av de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Kuba. Därefter lyftes flera problemområden, som ekonomi, korruption, ineffektivitet och hur kubaner i Sverige framöver kan stödja Kuba.

Svensk-Kubanska Föreningen 190518