Sverige vill stoppa all finansiering till Kuba

Björn Söder (SD) och Johan Forsell (M) i spetsen för att stoppa

all finansiering till Kuba

I linje med jänkarnas direktiv att demonisera den kubanska revolutionen fortsätter EU-parlamentariker i USA:s tjänst sina misslyckade försök att bryta dialogen och skära av den finansiering som EU erbjuder icke-statliga organisationer i Kuba, i ett omänskligt försök att kväva det kubanska folket.

Nyligen bad den svenske riksdagsledamoten Björn Söder (SD) EU att dra tillbaka detta stöd med motiveringen att det ”finansierar politiska organisationer på Kuba som direkt svarar mot den styrande regimen”, vilket Diario Las Américas publicerade, baserat på uttalanden från den svenske handelsministern Johan Forssell, (moderat bistånds- och utrikeshandelsminister och statsråd i utrikesdepartementet) som försäkrar att ”de medel som tilldelas Kuba inte överensstämmer med det avtal som diktaturen i Havanna har undertecknat med EU”.

Björn Söder tweet mot Kuba
Björn Söder visar i sin tweet varifrån han får sina instruktioner. ©bjornsoder 230504

Sverige är ordförande i Europeiska unionen sedan januari 2023.

Dessa är förevändningar som hittas på för att förhindra att pengar når Kuba och för att klämma åt kubanerna ännu hårdare.

De organisationer som pekas ut är Kubas kvinnoförbund (FMC) och Småböndernas förbund (ANAP), som erhåller medel för olika sociala projekt, men svenskarna säger att deras medlemmar deltar i handlingar till förmån för regeringen, och andra av de många dumheter som jänkarna hittar på.

Känner de här svenskarna till det samhällsnyttiga arbete som dessa organisationer utför i den kubanska befolkningen?

Ett bevis på att det handlar om en kampanj iscensatt av USA med stöd av Sverige är de argument som framförts av den höga representanten för den svenska delegationen vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), som cyniskt förklarade: ”Det är ohörbart hur de livsmedel som ön får från FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), används av den kubanska regeringen som ett politiskt redskap och säljs ofta till befolkningen.”

De vet inte längre vilken lögn de ska fabricera för att skada bilden av Kuba, i frustrationen över att 64 år av medias korståg, legosoldatinvasioner, terroristdåd, mordplaner, skapandet av kontrarevolutionära grupper, ekonomisk, finansiell och kommersiell krigföring inte har minskat majoritetens stöd för den socialistiska process som de försöker få på fall.

Ett hemligt CIA-dokument förklarar tydligt USAs politik:

”Huvudsyftet med de hemliga programmen mot Castro är att fullborda Kubas ekonomiska, politiska och psykologiska isolering från Latinamerika och den fria världen… Dessa åtgärder har till stor del varit ansvariga för Castros nuvarande ekonomiska svårigheter, men nya och effektiva åtgärder för ekonomisk krigföring skulle kunna vidtas.”

Genom att utnyttja det faktum att Björn Söder för närvarande leder den svenska delegationen i OSSE har han fått i uppdrag att i möjligaste mån strypa finansieringen till Kuba, och av den anledningen angrep han även finansieringen från FNs livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), med det korkade argumentet att ”de livsmedel som den kubanska regeringen erhåller används som ett politiskt verktyg och ofta säljs till befolkningen”.

Målet är uppenbart: att svälta ut folket och sedan anklaga revolutionen för att vara en ”misslyckad stat”.

Kan någon vid sina sinnens fulla bruk acceptera dessa påhittade argument som riktas mot den kubanska befolkningen?

Helt annorlunda är förklaringarna från Unescos, FAOs och andra FN-organisationers representationer på Kuba, som är medvetna om den kubanska regeringens intensiva arbete när det gäller folkets välfärd och de negativa effekterna av detta grymma och omänskliga ekonomiska, kommersiella och finansiella krig som jänkarna för mot kubanerna på grundval av lagar som varit i kraft sedan 1962.

Sluta lura världen och erkänn att det inte är det socialistiska systemet som är den största boven i den ekonomiska situationen på Kuba, utan jänkarnas politik som bygger på deras lagar, som till exempel:

Trading with the Enemy Act från 1917, avsnitt 5.b, International Cooperation Act från 1961, avsnitt 620.a, Cuban Assets Control Regulations från 1963, Cuban Democracy Act från 1992, även känd som Torricelli Act, Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act från 1996 (Helms-Burton Act), Trade Sanctions and Trade Enhancement Act från 2000.

Dessutom gör de ytterligare 240 sanktioner som Donald Trump infört livet mycket svårt för kubanerna.

Björn Söder vill också att EU ska ta bort det stöd som ges Kuba för restaurering av historiska platser och som utförs av Havannas stadsantikvarie, eftersom målet är att inte en enda euro ska nå ön.

Argumenten är tunna halmstrån som sträcker sig från hanteringen av de ordningsstörningar och den vandalism som ägde rum den 11 juli 2021, till rättegångarna mot förövarna.

Dessa frågor offentliggörs vid en tidpunkt då avtalet om Politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och Kuba, som undertecknades 2016, ännu inte har ratificerats av alla EU-länder.

Ställningstagandet är inte förvånande då den ovannämnda svenska riksdagsledamoten är medlem i Sverigedemokraterna, som har anklagats för antisemitism och rasism på grund av sina ställningstaganden mot judar som är födda i Sverige och som de inte vill erkänna som svenskar.

Lena Posner Körösi från det Officiella rådet för judiska församlingar i Sverige sa till The Guardian: ”Söders uttalanden är precis som de som gjordes i Tyskland på 1930-talet och utgör högerantisemitism.” Söders ståndpunkt om judar listades av Simon Wiesenthal-centret som en av de tio värsta antisemitiska händelserna i världen under 2014.

Samtidigt, den 30 april 2023, skrev andra högerpartister i Europaparlamentet (med en lång historia av tjänstgöring för jänkarna, däribland Leopoldo López Gil, Javier Nart, Antonio López-Istúriz, Gabriel Mato, Enikö Györi, Soraya Rodríguez Ramos och Jordi Cañas) ett brev där de fördömde Kuba, utifrån den påhittade ”ökningen av medborgarförtrycket, bristen på yttrandefrihet och avsaknaden av tecken på öppning och demokrati på Kuba, tillsammans med den markanta försämringen av samhällslivet, den återkommande bristen på mediciner, det ökande våldet och osäkerheten på grund av den otrygghet som befolkningen lider av och deras oro över utvandringen, särskilt bland den unga befolkningen”.

Hycklare som tiger om det brutala förtrycket av det peruanska folket, beordrat av kuppresidenten Dina Boluarte, som från den 5 januari 2023 till i dag har dödat 60 personer och skadat 1 298, plus ett obestämt antal fångar utan rättegång, något som inte har hänt på Kuba sedan 1958, då diktatorn Fulgencio Batista styrde ön under Washingtons beskydd. I Peru vill 76 procent av befolkningen att Boluarte ska avgå, men Europaparlamentet antar inte en enda resolution som fördömer våldet och straffriheten för de ansvariga för dessa mord.

De EU-parlamentariker som är så ”oroade” över Kuba har inte sagt ett enda ord om Frankrike för det brutala polisförtrycket mot arbetarna, senast den 1 maj 2023.

Sådana repressiva handlingar har aldrig förekommit på Kuba, men jänkarna tillåter inte att deras marionetter i Europaparlamentet höjer sina röster mot dessa brott.

Är socialismen ansvarig för de ekonomiska problem som européerna nu lider av?

I Portugal har protesterna ökat under de senaste månaderna på grund av de höga bostadspriserna och levnadskostnaderna. Det förekommer strejker inom bland annat utbildningssektorn för att kräva bättre levnadsvillkor.

Grekerna demonstrerar mot det dåliga tillståndet för de offentliga tjänsterna, inklusive järnvägstransporterna, vilket bevisades av tågolyckan som dödade 57 personer i slutet av februari 2023.

Spanien har haft ett flertal protester mot privatiseringen av hälsovården, de höga bostadskostnaderna, vräkningar och bristen på arbetstillfällen för unga människor.

Italien har inte undgått dessa problem, inklusive brist på sjukvårdspersonal i vissa regioner.

Listan kan göras lång, men Washingtons lakejer, som är så ”oroliga” för de mänskliga rättigheterna på Kuba, arbetar bara för att förhindra att pengar kommer in till landet, resten har de inte att göra med, och deras europeiska landsmän kan sjunka ner i fattigdom, vilket inte håller dem vakna om natten.

Det är därför José Martí sade:

”Inget i världen är så hatat som hycklare.”

Arthur González (Heraldo cubano), Cubainformación 230502 /cv

Vänligen notera att citaten är översatta från spanska och därför kanske inte ordagranna.

Cortar todo financiamiento a Cuba es el objetivo

 En händelse som ser ut som en tanke är att anti-kubanska organisationer i Miami driver på för att terroriststämpla bland annat det kubanska Kvinnoförbundet (!) och småböndernas organisation (!). Det är den tidigare (?) terroristen Boronat, som numera klär sig i kostym och framställer sig som intellektuell, som driver den kampanjen. I koordination med högerkrafter i EU-parlamentet?