USA:s Citibank hindrar insulin från att nå Venezuela – hundratusentals drabbas

USA och dess allierade hindrar venezolaner från att få tillgång till mediciner och mat

USA-banken Citibank blockerade nu i augusti pengarna som var avsedda för att importera 300 000 doser insulin till Venezuela. Detta meddelar tidningen Orinoco Tribune, som tillägger att det är en kriminell handling som berör fler än 450 000 patienter.

Laboratoriet BSN Medical, som finns i Colombia, har fått betalt för två miljoner anti-malariatabletter, men nekar att leverera dem.

Detta i sin tur har fått schweiziska storbanken UBS AG att spärra transaktioner och hindra Venezuela från att köpa vaccin från Pan American Health Organization, PAHO, meddelar Venezuelas finansdepartement.

Då beslutade PAHO att söka alternativa banker, även om det medförde en försening på fyra månader i vaccinationsprogrammet.

Venezuela har också informerat om att andra farmaceutiska multinationella företag som Pfizer och Novartis nekar att sälja mediciner, läkemedel och andra leveranser.

Så fungerar de olagliga sanktioner som USA infört mot Venezuela. Också banksanktioner blir ett sätt att strypa landet genom att slå mot invånarna. Detta är en kollektiv bestraffning av ett helt folk och olagligt enligt Genevekonventionen och också enligt stadgarna för de Amerikanska Staternas Organisation OAS, som USA undertecknat. Det skriver Mark Weisbrot och Jeffrey Sachs i rapporten ”Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela”. Rapporten är publicerad av Center for Economic and Policy Research, CEPR.

I OAS´ stadgar säger artikel 20: ”Ingen stat får använda, eller uppmuntra till användning av, tvingade åtgärder av ekonomisk eller politisk karaktär för att tvinga den suveräna viljan på en annan stat och därigenom få fördelar av något slag.”

CEPR är en forskningsinstitution baserad i USA med tidigare mottagare av Nobels ekonomipris bland sina rådgivare, Robert Solow och Joseph Stiglitz. Centret finansieras av fackföreningar som AFL-CIO och United Steelworkers i USA. Men den får också pengar från stiftelser som Ford Foundation, Rockefeller Family Fund och Kellogg Foundation. Vi pratar alltså inte om rabulister eller någon obskyr organisation.

”Sanktionerna berövar venezolanerna livsnödvändiga mediciner, medicinsk utrustning, mat och andra nödvändiga importvaror”, säger Mark Weisbrot. ”Det är olagligt enligt USA:s lagar, internationella lagar och avtal som USA undertecknat. Kongressen borde reagera och stoppa detta.”

Ansvaret för krisen i Venezuela läggs rutinmässigt på landet, säger Jefrey Sachs. Men det handlar om mycket mer. USA:s sanktioner är medvetet inriktade på att ödelägga Venezuelas ekonomi och därigenom framtvinga regimskifte. Det är en hjärtlös, olaglig och felslagen politik som orsakar venezolanerna stort lidande.

Bland det som forskarna fann kan nämnas följande:

·       Sanktionerna har medfört fler än 40 000 dödsfall mellan 2017 och 2018

·       De har gjort mat och mediciner mindre tillgängliga och ökat risken för sjukdom och ökad dödlighet

·       De medförde ett dramatiskt fall i all produktion i augusti 2017, något som drabbat hela befolkningen

·       Om sanktionerna fortsätter också 2019 kommer de med stor sannolikhet medföra tiotusentals dödsfall som hade kunnat undvikas

·       Ca 80 000 människor med HIV har inte fått nödvändiga mediciner sedan 2017. 16 000 som behöver dialys får det inte. 16 000 får inte nödvändiga cancermediciner och 4 miljoner (!) med diabetes eller högt blodtryck får inte insulin eller medicin mot högt blodtryck.

·       Under 2019 har sanktionerna medfört att oljeproduktionen fallit med 36,4 procent. Detta kommer med nödvändighet öka den humanitära krisen.

·       Sanktionerna år sådana som i Geneve- och Haagkonventionerna benämns som ”kollektiv bestraffning” och som betraktas som krigsförbrytelse

Här måste vi be läsaren om hjälp. Vi har inte lyckats hitta några norska [eller svenska] medier som tagit upp denna krigsförbrytelse. Är det någon annan som gjort det?

Som en motvikt till de olagliga sanktionerna har Kina i flera omgångar skickat stora försändelser av medicin till landet.

Steigan.no 190827

Citibank blokkerer insulin til Venezuela – rammer 450.000 pasienter